• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Nog meer betaald geboorte- en ouderschapsverlof

07 MEI 2019

Het Europees Parlement en De Raad stemmen in met een verdere verruiming van het geboorte- en ouderschapsverlof. Daardoor zal de Wet Arbeid en Zorg opnieuw worden gewijzigd. In dit artikel zetten we de wijzigingen van de Wet Arbeid en Zorg op een rij.

Allereerst de recente wijzigingen door inwerkingtreding van de wet ‘WIEG’: wijzigingen per 1 januari 2019 en 1 juli 2020

Per 1 januari 2019 is het recht op geboorteverlof voor vaders verruimd. Waar vaders eerder recht hadden op twee dagen geboorteverlof is dit nu opgerekt naar vijf dagen. De kosten daarvan komen voor rekening van de werkgever. Deze wijziging kent u vermoedelijk al.

Maar er komt nog meer aan: daarnaast hebben vaders namelijk per 1 juli 2020 aanspraak op ‘aanvullend geboorteverlof’. Dit aanvullende verlof bedraagt maximaal 5 weken, waarvoor door de werkgever een uitkering van 70 procent van het loon bij het UWV kan worden aangevraagd. Een vergelijkbare systematiek als bij de vrouwelijke werknemer. Met deze wijzigingen wordt de regeling rond het verlof voor de partner bij de geboorte van een kind behoorlijk aangepast.
Voorgaande wijzigingen zijn ‘Nederlands beleid’. Ondertussen is Nederland echter ingehaald door Europa. De voorstellen van Europa gaan nog veel verder dan de huidige wijzigingen door de wet WIEG.

Toekomstige wijzigingen: de EU Richtlijn

In de EU Richtlijn wordt als uitgangspunt gesteld dat vaders recht hebben op tenminste 10 dagen betaald geboorteverlof. De Richtlijn gaat daarbij uit van betaling van hetzelfde loon als bij ziekte, in Nederland zal dat dus tenminste 70 procent zijn. Niet benoemd is voor wiens rekening deze verruiming komt, maar vermoedelijk zal dit voor rekening van de werkgevers komen.

Op grond van een oude richtlijn kennen we daarnaast het ouderschapsverlof. Dit in beginsel onbetaalde verlof bedroeg 26 maal de arbeidsduur per week, op te nemen tot het achtste levensjaar van het kind. Met de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn komt dit verlof te vervallen, maar niet zonder dat daarvoor iets in de plaats wordt gesteld: ouders krijgen aanspraak op tenminste twee maanden betaald ouderschapsverlof.

De hoogte van de loondoorbetaling tijdens het ouderschapsverlof is nog wat schimmig. Dit moet ‘zodanig vastgesteld worden dat de opname van het ouderschapsverlof door beide ouders wordt vergemakkelijkt’. Vermoedelijk zal de hoogte van de loondoorbetaling 70 procent bedragen, dit percentage is voor veel regelingen uitgangspunt. Ook onduidelijk is voor wiens rekening dit betaalde verlof komt, de wetgever krijgt hierin de vrijheid om dit publiek (door bijvoorbeeld het UWV) of privaat (door de werkgevers) te betalen.

Wat betekent dit voor u?

Op korte termijn krijgt u te maken met de inwerkingtreding van het tweede deel van de WIEG, het aanvullende geboorteverlof. Van die regeling staat nu al vast hoe deze er uit ziet.

Intussen zal de Nederlandse wetgever aan de slag gaan met de omzetting van de nieuwe Richtlijn in Nederlandse wetgeving. Daarvoor heeft de regering 3 jaar de tijd. Uit het Nederlandse wetsvoorstel zal dan blijken voor wiens rekening de kosten van de wijzigingen komen. Voor de werkgevers, of de Nederlandse overheid?

Marcel de Jong
Marcel de Jong is Jurist Individuele Belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Marcel de Jong een mail: reageren@rmu.nu.
Delen