• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2017: Werk in Balans

09 DECEMBER 2016
  • Eerste exemplaar voor Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland
  • Loonwens RMU met 2,5 procent hoger dan loonruimte

De 26e RMU Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid heeft als titel: ‘Werk in Balans’. Op veel terreinen lijkt die balans nu zoek of verstoord. Denk aan de grote verschillen op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vast contract en flexwerkers en zzp’ers. Ook kan gedacht worden aan beloningsverschillen, kansen en toegang tot werk en scholing, ook voor vluchtelingen, en de ruimte voor (mantel)zorg.

Met de keuze voor de titel ‘Werk in Balans’ geeft de RMU aan grote waarde te hechten aan een goede balans rondom deze thema’s. In de Nota komt de RMU met concrete voorstellen om tot meer balans te komen.

Meer regels rond zzp’er
De sterke groei van het aantal zzp’ers zet de sociale zekerheid onder druk. Niet alleen omdat er minder premies worden afgedragen, maar ook omdat weinig zzp’ers een alternatief vangnet organiseren. Als het inkomen wegvalt, bijvoorbeeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, blijkt er niets geregeld en moet de overheid alsnog bijspringen. Dit vraagt om regulering. Ook stelt de RMU een inkomensverzekering voor, voor iedereen die arbeid verricht.

Vluchtelingen op de arbeidsmarkt
Voor het eerst komt de RMU met een visie op vluchtelingen op de arbeidsmarkt. De Bijbel roept op tot liefde voor onze naaste. Vanuit die optiek komt de RMU met 6 concrete aanbevelingen om vluchtelingen een plek te geven op de arbeidsmarkt. Een snelle entree op de arbeidsmarkt, draagt immers bij aan een betere integratie.

Loonwens
Voor 2017 bepleit de RMU een maximale loonstijging van 2,5 procent, afhankelijk van sectorspecifieke omstandigheden. Deze loonwens is hoger dan de berekende loonruimte. Volgens cijfers van onder meer het CPB en DNB is echter jarenlang uitgegaan van een te lage loonruimte. De RMU speelt alvast in op de door CPB, DNB en CBS aangekondigde aanpassing van de arbeidsinkomensquote. Vandaar dat de loonwens voor 2017 hoger is dan de loonruimte, zoals deze tot nu toe werd berekend.

 

Zie ook: Het loon kan wat harder omhoog, vindt de RMU en Voorzitter MKB-Nederland pleit -net als RMU- voor hogere lonen

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen