• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Nu ook beroepsverbod via tuchtrechter mogelijk

11 JULI 2018

De Eerste Kamer heeft op 10 juli jl. ingestemd met een wijziging van de Wet-BIG. In de huidige situatie is het zo dat als een BIG-geregistreerde zorgverlener een ernstige fout maakte, alleen zijn BIG registratie kan worden doorgehaald. De titel ‘arts’, ‘verpleegkundige’, etc. mag dan niet meer gevoerd worden. Wel mocht de persoon dan in opdracht en onder toezicht van een nog wel BIG-geregistreerde werken.

Vanaf begin 2019 kan de tuchtrechter ook een beroepsverbod opleggen. Dat kan gebeuren als er ernstig gevaar is waarbij iemand niet geschikt is voor het uitoefenen van een ander beroep in de zorg, zoals bij een levens- en zedendelict.
Het tuchtrecht kan nu ook van toepassing zijn op gedrag van een BIG-geregistreerde in een ander beroep en ook in zijn privéleven.
Ook krijgt de inspectie de mogelijkheid om een zorgverlener vanwege ernstig gedrag direct op non-actief te stellen in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter.

Bron: rijksoverheid.nl

Delen