• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Nu ook jeugdschalen afschaffen in cao’s

25 JANUARI 2017

Goed nieuws! Vanaf 1 juli gaat het wettelijk minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 22 jaar omhoog. Vanaf 1 juli gaat het wettelijk minimumloon al in als je 22 bent. Eerst was dat 23 jaar. Je verdiende dan tot je 23e het wettelijk minimumjeugdloon, daarna ging je over naar het wettelijk minimumloon. Op 1 juli 2018 wordt de volgende stap gezet en krijgt een 21-jarige recht op het volledige minimum loon.

De RMU vond het al langer een doorn in het oog, dat voor jonge werknemers tussen de 15 en 23 jaar een lager minimumjeugdloon gold. Een 18-jarige in Nederland heeft bijvoorbeeld recht op 45 procent van het minimumloon van een 23-jarige terwijl ze samen exact precies hetzelfde werk doen. Gelijk werk dient gelijk beloond te worden. Dit onrechtvaardige verschil in beloning zie je vaak ook terug in cao’s in de vorm van zogenaamde jeugdschalen. Wat de RMU betreft dient de afschaffing van het minimumjeugdloon een opmaat te zijn naar het schrappen van jeugdschalen in cao’s.

Je moet als jongeren toch zelfstandig een baan opbouwen? Wat mij betreft zijn jongeren en ouderen hun loon waardig. Er wordt nu een aanzet gegeven voor het schrappen van discriminatie op grond van leeftijd. Een bijkomend voordeel voor oudere werknemers is dat verdringing op de arbeidsmarkt door jongeren, die tegen een veel lager jeugdloon hetzelfde werk doen, tegengegaan wordt. Ook internationaal gezien lopen we zo minder uit de pas.

De eerste kamer heeft nu ingestemd met het wetsvoorstel van minister Asscher. Maar het afschaffen van het minimumjeugdloon vanaf 21 jaar gebeurt wel in stappen.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen