• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Nu tijd voor een flexibele AOW

01 MAART 2017

De discussie over de AOW maakt veel los. Dat heeft u vast wel vernomen in de recente verkiezingsdebatten. Het gaat dan ook om een groeiende groep mensen: inmiddels is van de mensen die mogen stemmen 1 op de 4 ouder dan 65 jaar.

Sommige politieke partijen willen de verhoging van de AOW-leeftijd weer terugdraaien. Dat kost structureel 12 miljard euro, zo berekende het CPB. Terugdraaien van de AOW-leeftijd is dus onbetaalbaar.

Maar er moet wel aandacht komen voor lager opgeleiden en mensen met fysiek zware beroepen. Een stratenmaker die vanaf zijn 15e jaar werkt, kan het niet altijd opbrengen om door te gaan tot z’n 67e jaar. Ook is de levensverwachting van lager opgeleiden korter dan die van hoger opgeleiden. Daarom moeten deze mensen eerder kunnen stoppen met werken.

Wat vindt u?

Stelling: Alleen iemand met een fysiek zwaar beroep mag eerder AOW ontvangen.
Eens
Oneens

 

De RMU pleit voor een flexibele AOW-leeftijd vanaf 65 jaar. Zo kunnen mensen onder voorwaarden eerder AOW ontvangen, zoals mensen met fysiek zware beroepen. Zij die eerder stoppen dan de AOW-leeftijd, ontvangen een lagere AOW-uitkering. Zij die later stoppen met werken, ontvangen een hogere AOW-uitkering. Diverse economen zijn zeer positief over een flexibele AOW-leeftijd. Zo ook prof. dr. ir. Jan van Ours: hij betoogt in een opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad dat een flexibele AOW een verstandige oplossing is die het welzijn van ouderen zal vergroten.

In het Pensioenakkoord (2010) is deze flexibele AOW-leeftijd afgesproken. Nu is het tijd om deze belofte waar te maken!

Hoe belangrijk vindt u dat de RMU hiervoor opkomt bij het aanstaande kabinet?
Heel belangrijk
Belangrijk
Neutraal
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk

 

Kijk voor meer verkiezingsblogs op www.rmu.nu/stem!

Delen