• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Nul komma nul procent rente

14 MAART 2016

Vorige week besloot de ECB (Europese Centrale Bank) de rentetarieven te verlagen naar 0 procent. Dat levert een lastig dilemma op.

Aan de ene kant is duidelijk dat de ECB dit heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de economie een impuls krijgt. Sparen heeft geen zin als het niets oplevert, en schulden maken kost niet veel als je geen rente hoeft te betalen. Aan de andere kant heeft deze maatregel grote gevolgen voor de pensioenfondsen. De dekkingsgraad van veel pensioenfondsen is al onder het minimaal vereiste niveau. Bij een aanhoudende lage rente zullen pensioenfonds eind dit jaar moeten besluiten om in 2017 de pensioenuitkeringen te korten. Om de eenvoudige reden, dat het te behalen rendement van de ingelegde pensioengelden op basis van de huidige rente afgezet moet worden tegen de toekomstige verplichtingen.

Een lastig dilemma, waarbij volgens de RMU drie risico’s te benoemen zijn. Als eerste het probleem van de dekkingsgraad van de pensioenen. Als die dekkingsgraad nog verder wegzakt, dan kan dat gevolgen hebben voor de uitkering van pensioengeld. Oftewel, de kans dat de pensioenen gekort worden is groot. Daar komt nog een tweede probleem bij. Er is ook sprake van een onzichtbare korting van de pensioenopbouw van de huidige werkenden. Met andere woorden, bij het niet op orde zijn van de dekkingsgraad moet de pensioenuitkering voor de niet-actieve gekort worden. Maar voor de actieve werknemer wordt de pensioenopbouw gekort, oftewel je bouwt minder op. Daarbij komt dat de meeste pensioenfondsen de achterliggende jaren de pensioenuitkeringen niet meer geïndexeerd hebben zodat voor iedere uitgekeerde euro pensioen steeds minder gekocht kan worden. En er is nog een derde risico. Als de rente zo laag is dan wordt het verleidelijk om veel te lenen. Dat zal de schuldenlast alleen maar doen oplopen. En juist dat was het probleem waardoor we in 2008 in een enorme financiële crisis terecht zijn gekomen.

Kortom: lage rente, hoge risico’s.

Peter Schalk is Raad van Bestuur. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Peter Schalk een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen