• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

OESO dringt aan op sociale verzekering zzp'ers

03 JULI 2018

Nederland doet er goed aan om toch een beperkte vorm van sociale verzekeringen voor zelfstandigen in te voeren en de fiscale voordelen voor zzp’ers geleidelijk af te bouwen. Dat is volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nodig om meer Nederlanders te laten profiteren van de sterke economische groei.

De Nederlandse economie zit volgens de OESO duidelijk in de lift, maar de situatie op de arbeidsmarkt is de organisatie een doorn in het oog. Door de opkomst van allerlei vormen van flexwerk blijft de groei van de lonen bijvoorbeeld achter. Niet alle werkenden profiteren daardoor evenveel van het economisch herstel. Vandaar dat de verschillen tussen de soorten arbeidsverbanden teruggebracht moeten worden, staat in een nieuw rapport. De excessieve belastingprikkels zouden bovendien toch niet bijdragen aan echt ondernemerschap.

De RMU deelt de zorgen van de OESO. De sterke groei van het aantal zzp’ers zorgt voor concurrentie met vaste werknemers, maar ook dat de sociale zekerheid onder druk komt te staan. Niet alleen omdat er minder premies worden afgedragen, maar bovendien omdat weinig zzp’ers een alternatief vangnet organiseren. Als het inkomen wegvalt, bijvoorbeeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, blijkt er niets geregeld en moet de overheid alsnog bijspringen.

Daarom pleit de RMU al langer voor een verplichte inkomensverzekering voor iedereen die arbeid verricht, ongeacht iemand in loondienst werkt of zzp’er is. Zo betaalt iedereen mee aan de sociale lasten en wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor flexwerkers en vaste krachten. Daarnaast blijven zelfstandigen als ondernemers zelf verantwoordelijk om financiële buffers te creëren voor het risico van ziekte, arbeidsongeschiktheid en financiële en economische tegenslagen. Ook zullen ze geld apart moeten zetten voor een pensioenregeling, net als werknemers dat doen.

Delen