• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Ondernemers: laat lonen stijgen

25 OKTOBER 2017

De oproep van driekwart van de ondernemers, veelal uit het midden- en kleinbedrijf, om eindelijk eens werk te maken van een reële stijging van de lonen klinkt mij als ‘muziek in de oren’. Het wordt tijd dat ook de werknemers ‘een graantje meepikken’.

De definitieve loonwens van de RMU wordt bekend gemaakt tijdens de presentatie op 11 december van de RMU Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid ‘Het werken van morgen’. Het moet gek gaan als daar niet een loonwens met in ieder geval een drie voor de komma uit zal rollen.

Uitgangspunt voor de RMU is wel ‘maatwerk’. Dat betekent wat de RMU betreft, dat als een loonstijging met bijvoorbeeld een drie voor de komma in een onderneming of sector onverantwoord is, we onze wensen moeten durven bij te stellen. Als alles duurder wordt, en dat zien we de achterliggende jaren gebeuren (inflatie), is het belangrijk dat de bestedingsruimte meegroeit. Hoe meer mensen kunnen besteden, hoe meer de economie wordt gestimuleerd. Ook bedrijven hebben er voordeel bij als de koopkracht van de werknemers toeneemt. Daarnaast wijst de RMU op het belang, dat bedrijven bij een steeds krapper wordende arbeidsmarkt aantrekkelijk blijft voor een werknemer, die in toenemende mate uit steeds meer bedrijven kan kiezen waar hij gaat werken.

Daarnaast vielen mij nog twee dingen op: ruim zestig procent van de ondernemers vindt dat de flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt te ver is doorgeschoten en meer dan de helft van de ondernemers vindt dat zzp’ers verplicht moeten worden gesteld om zich tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen