• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Ondernemers merken nog niets van stijgend consumentenvertrouwen

28 MAART 2014

Het Reformatorisch Dagblad geeft aan dat het consumentenvertrouwen stijgt. Vooruitzichten naar een betere economische situatie wordt door 75 procent onderschreven. Tegelijkertijd geven de jongste onderzoeksgegevens van het SCP aan dat er nog veel kritische geluiden zijn. De RMU herkent veel van die geluiden onder haar leden en ondernemers, vooral van de onderaannemers die vaak werken tegen bodemtarieven. In het noorden van het land soms tegen 15 Euro per uur. Ze verdienen soms minder dan 50 procent van vroeger.

De lentezon schijnt en het ergste leed lijkt geleden, maar het bestedingspatroon is uiterst voorzichtig. Consumenten houden zoveel mogelijk de hand op de knip. Verbouwingen, het hele complete aankoopgedrag en de woningmarkt floreren nog moeizaam. Het voorjaar stimuleert, maar het algehele gevoelen kan worden omschreven met de woorden ‘lang wikken en wegen’.

Dat merkt de bouwwereld, de toeleveranciers en niet minder de kleine middenstand. Er worden nog steeds veel extra offertes opgevraagd. Kwaliteit heeft niet altijd voorrang. De prijs beslist. De marges zijn uiterst dun. Het MKB kan de banenmotor nog geen injectie geven. De omzet floreert niet. Investeringen kunnen moeizaam plaatsvinden want de ‘kapitaalmarkt’ bij monde van de bankenwereld functioneert niet. Beter toezicht lijkt doorgeslagen naar compleet risicomijdend gedrag. Naar ‘safety first en money last. Alternatieven in de vorm van crowdfunding zijn goed, maar niet afdoende. Het kleine MKB wordt nog steeds aan banden gelegd door banken die hen jaar en dag kennen. Het jaar 2015 dat moet het jaar van de doorbraak worden. Ondertussen doen we er goed aan om te beseffen dat iedere kwaliteit haar prijs heeft.

De RMU geeft graag aan ondernemers en consumenten door dat kwaliteit en (afspraak)betrouwbaarheid blijvende waarden zijn. Bodemprijzen werken niet lang. Voor ondernemers niet, maar ook niet voor de consument. Laten ondernemers en medewerkers ‘hun loon waardig zijn’. Door gemotiveerd en accuraat, tegen goed opgebouwde tarieven te verkopen en te werken.

Jan Visser is Adviseur Ondernemers bij de RMU. Reageren? Stuur een mail naar Jan Visser: reageren@rmu.nu

 

Delen