• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Ondernemersvertrouwen op hoogste niveau sinds 2008

23 FEBRUARI 2017

De ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn 2017 vol vertrouwen begonnen. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, verbeterde in het eerste kwartaal sterk en kwam uit op 14,7, de hoogste waarde sinds het begin van de crisis. Hiermee ligt de indicator 5,5 punt hoger dan in het laatste kwartaal van 2016. Dat melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Meer vertrouwen in meeste sectoren
In nagenoeg alle sectoren verbeterde het ondernemersvertrouwen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016. De stemming onder de ondernemers in de industrie, detailhandel, groothandel, verhuur van en handel in onroerend goed en zakelijke dienstverlening bereikte in het eerste kwartaal het hoogste niveau sinds de start van de meting in 2008.

Bouw en groothandel koplopers
Het vertrouwen van ondernemers in de bouwnijverheid is met 27,2 voor het tweede kwartaal op rij het grootst. De indicator is wel een fractie lager dan een kwartaal eerder (28,7), toen de hoogste waarde ooit werd bereikt.

Ook in de groothandel is het vertrouwen relatief groot. De stemming onder de ondernemers in die sector verbeterde van 18,7 in het vierde kwartaal van vorig jaar tot 25,2 in het eerste kwartaal. Ook in de sector verhuur van en handel in onroerend goed en in de zakelijke dienstverlening is het vertrouwen van ondernemers bovengemiddeld positief.

Stemming delfstoffenwinning minder negatief
De delfstoffenwinning is de enige sector waar het ondernemersvertrouwen negatief is. Met -14,6 zijn ondernemers weliswaar negatief gestemd, maar beduidend minder negatief dan in het laatste kwartaal van 2016. Toen stond het ondernemersvertrouwen op een dieptepunt van -32,6.

Groei investeringen en personeelssterkte
Het positieve sentiment van de ondernemers komt ook tot uitdrukking in een verwachte toename van de investeringen en van de personeelssterkte. Van de ondernemers verwacht 21,8 procent in het lopende jaar meer te investeren dan een jaar geleden. Daarentegen verwacht 11,3 procent van de ondernemers minder te investeren. Per saldo verwacht dus 10,6 procent van de ondernemers in het lopende jaar meer te investeren dan een jaar geleden. Met een saldo van 27,3 is de sector verhuur van en handel in onroerend goed het meest positief over de investeringen.

Per saldo verwacht 8,7 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte in het eerste kwartaal. In de bouw is dit saldo met 23,4 procent het grootst.

Bron: CBS

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen