• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Onderwijsstaking is ongepast

15 MAART 2019

Ik keek er eigenlijk wel van op: gaat het onderwijs vrijdag alweer staken? Nog maar kort geleden heeft het kabinet geld uitgetrokken om het salaris van leraren een forse impuls te geven en de werkdruk aan te pakken. Vakorganisatie RMU vindt de onderwijsstaking geen passend middel. Wij wijzen juist op de enorme berg regels waar leraren mee opgezadeld zitten.

Vorig jaar bereikten vakorganisatie en de PO-Raad na veel onrust een akkoord voor een nieuwe cao in het basisonderwijs (de PO-Raad behartigt de belangen van besturen van het basisonderwijs). Dat minister Slob geld beschikbaar stelde dat merkbaar en zichtbaar werd ingezet voor de positie van leraren, was een belangrijke en noodzakelijke stap. Leraren zouden een beter salaris krijgen. De basisschaal voor leraren (LA) werd afgeschaft en omgezet in een nieuwe schaal (L10).

Hoge werkdruk

Natuurlijk, met deze salarisverbetering zijn niet alle problemen in het onderwijs opgelost. De onderwijsbrede staking die vandaag plaatsvindt, richt zich ook niet primair op het salaris, maar op werkdruk en de kwaliteit van werken. Vooral in het basis- en voortgezet onderwijs is er een nijpend tekort aan leraren. Niemand zal durven ontkennen dat dit alle betrokkenen, zowel schoolleiders als leraren, voor grote problemen stelt. En zeker in het basisonderwijs komt daar nog bij dat vervanging bij ziekte nauwelijks meer te regelen is. Bovendien heeft de hoge werkdruk, als gevolg van deze personeelstekorten en andere ontwikkelingen, een grote impact op het hele onderwijsleven.

Deze problemen worden volop herkend door RMU-leden die in het onderwijs werken, blijkt uit een peiling die we hebben gehouden naar aanleiding van de actieweek in het onderwijs. Er is behoefte aan maatregelen om het lerarentekort aan te pakken. Maar opvallender is dat zij vooral ook wijzen op de grote regeldruk in het onderwijs. Ze noemen bijvoorbeeld de hordeloop om een leerling vanuit het regulier onderwijs naar speciaal onderwijs over te plaatsen. Een route die zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs een flinke werkdruk veroorzaakt. 

Is een staking nu het middel om deze problemen op te lossen, nog los van de bijbels-principiële bezwaren die de RMU heeft tegen staken? Het antwoord van de RMU is: nee, staken is ongepast. Staken is eigenlijk weglopen van de tafel waar je met betrokken partijen de problemen bespreekt, maatregelen bedenkt en akkoorden sluit. De tafel waaraan je met elkaar moet staan voor goed onderwijs en goed werkgeverschap. De tafel waar vorig jaar het mooie cao-akkoord is bereikt. De tafel waar dat akkoord vervolg krijgt met bijvoorbeeld onderhandelingen over de positie van schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel. Dan loop je toch niet weg om de druk op de ketel te zetten? 

Waarom kiezen voor het strijdmodel, in de wetenschap dat je straks onherroepelijk toch weer met elkaar aan tafel moet? Is het akkoord van 2018 juist geen uitstekend bewijs dat een goed overlegklimaat een prachtig resultaat kan opleveren?

Goede voorbeeld

Staken is ongepast, zeker nu. Juist in het onderwijs moeten we als leraren het goede voorbeeld geven om in overleg te gaan en niet de botte strijdbijl van staken te gebruiken. 

En daarbij komt nog: laten we alsjeblieft niet denken dat geld het middel is dat alles oplost. Geld is maar een van de knoppen waaraan je kunt draaien als je de werkdruk wilt verlagen en het beroep van leraar aantrekkelijker wilt maken. 

De regeldruk blijkt ook een belangrijke factor: alles wat tegenwoordig op het bordje van de schoolorganisatie en dus ook op die van de leraren wordt neergelegd. De RMU-leden hebben ons een duidelijk signaal gegeven: maak eerst een eind aan die enorme regeldruk, zodat wij als leraren de leerlingen weer echte aandacht kunnen geven.

Dit opinieartikel is vrijdag 15 maart 2019 gepubliceerd in het Nederlands Dagblad.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen