• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Ontslag makkelijker?

07 APRIL 2015

Vanaf 1 juli wordt de tweede fase van de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Het merendeel van de werkgevers (79 procent) denkt dat ontslag dan gemakkelijker wordt. 79 procent van de ondernemers weet niet wat de hoogte is van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 juli moeten betalen aan ontslagen werknemers. Ook weet 68 procent niet wannéér een werknemer hier recht op heeft. Dit blijkt uit onderzoek van Tempo-Team onder 700 ondernemers.

Tempo-Team deed onderzoek onder 700 ondernemers om te bepalen of zij op de hoogte zijn van de impact van de wijzigingen die per 1 juli ingaan: het ontslagrecht en de nieuwe regels ten aanzien van de ketenbepaling.

Makkelijker
Misschien ligt de belangrijkste versoepeling hierin dat er in het nieuwe ontslagrecht minder snel sprake zal zijn van een hoge ontslagvergoeding. Iedere werknemer die tenminste twee jaar in dienst is, heeft bij ontslag recht op een zogenaamde transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per dienstjaar (indien het dienstverband korter dan 10 jaar heeft geduurd, in de andere gevallen is de vergoeding hoger.) De transitievergoeding ligt vast in de wet. Er is alleen nog maar ruimte voor een hogere vergoeding (in de vorm van een additionele ontslagvergoeding) indien de kantonrechter vaststelt dat er sprake is van een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Maar los van de mogelijke vergoeding staat de inhoudelijke toetsing van het ontslag. En die toetsing blijft streng, zo niet strenger! Het is niet zo dat de nieuwe wet het mogelijk maakt om mensen zomaar, zonder reden, of willekeurig op straat te zetten. Een goed dossier is, juist nu de hoge vergoeding als “smeermiddel” verdwijnt, des te belangrijker voor werkgevers. Daarnaast geldt in iedere ontslagkwestie dat het geven van ontslag pas mogelijk is wanneer is gebleken dat de betrokken werknemer binnen de onderneming niet kan worden herplaatst. Een extra vereiste dus!

Jan Schreuders is manager Dienstverlening bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen