• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Ontslag van een personeelslid: hoe gaan we bij de RMU te werk?

13 MEI 2019

Het is een minder leuke kant van het ondernemen, maar soms onvermijdelijk: u moet een personeelslid ontslaan. Een zaak waar je als ondernemer liever niet je energie in wil steken maar die per definitie veel energie van je gaat kosten. Dat begint al met het eerste gesprek: emoties komen los, er ontstaat misschien discussie, mogelijk is er onbegrip. En naast dit alles is er ook nog sprake van juridisch glad ijs: maak je als ondernemer hier een fout, dan kan je dat opbreken. Zowel financieel als rechtspositioneel.

De RMU wil met u meedenken en u in alle opzichten ondersteunen. En dat liefst zo vroeg mogelijk. Eigenlijk zouden we al met u willen sparren voordat u een knoop heeft doorgehakt, of voordat u de ontslagaanzegging heeft gedaan. Natuurlijk is dat niet altijd mogelijk: soms overkomt je iets, een incident, een ontdekking, en moet je als werkgever snel handelen en reageren. Dan staan we vanzelfsprekend ook klaar voor u. Maar in veel andere gevallen is een ontslag het resultaat van een langduriger proces, bijvoorbeeld een steeds moeizamer verlopende relatie, of het niet functioneren van een medewerker. In die situaties is het goed wanneer u al in een vroeg stadium onze deskundigen met u laat meedenken.

"Laat de RMU in een vroeg stadium meedenken"

De RMU gaat voor samenwerking tussen ondernemer en werknemer. Een kernpunt van het door ons gehanteerde harmoniemodel. Het is de attitude die er op gericht is om zoveel als mogelijk is (juridische) conflicten te voorkomen en in onderling overleg en in gezamenlijkheid tot een aanvaardbare oplossing te komen. Daarom denken we in eerste instantie ook het liefst op de achtergrond met u mee zonder direct bij uw werknemer in beeld te komen. Het direct inschakelen van een jurist met de opdracht zich tot de werknemer te wenden, draagt onherroepelijk bij tot (onnodige) juridisering en verharding van standpunten.

Het op de achtergrond met u meedenken betekent in de praktijk dat we samen met u de zaak in kaart brengen: de feiten toetsen aan de juridisch mogelijke ontslaggronden, de haalbaarheid en mogelijke uitkomsten inschatten, maar ook bepalen welke stappen er mogelijk zijn om tot een andere oplossing dan ontslag te komen. En mocht een ontslag onvermijdelijk zijn, dan helpen we u in de communicatie met de werknemer en met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

Er zijn natuurlijk genoeg situaties waarin we uiteindelijk toch direct in beeld komen. Als het gesprek met uw werknemer niet vlot, als de standpunten om tot overeenstemming te komen te ver uit elkaar liggen en er dus stevig onderhandeld moet worden. Of als de werknemer zelf een jurist of advocaat inschakelt. Overigens, wat dat laatste betreft: wij zitten wel op de lijn dat het in alle gevallen goed is wanneer een werknemer zelf ook juridische hulp inschakelt, of een jurist laat meekijken.

"Het is goed dat een werknemer ook juridische hulp inschakelt"

Zoals gezegd hopen we er met uw werknemer uit te komen en zo een procedure bij de rechter te vermijden. Jammer genoeg lukt dat niet altijd en zal er geprocedeerd moeten worden. Ook in deze procedures staan wij u bij: het opstellen en indienen van de stukken, het vergezellen naar een zitting en het woord voeren tijdens een zitting, de afronding van één en ander. Belangrijk om te weten: ook indien er een gerechtelijke procedure loopt, is wat ons betreft het harmoniemodel niet van tafel. Ook dan zullen we (alsnog) zoeken naar oplossingen en hopen we de procedure zo te voeren dat alleen het zakelijke deel onderwerp van geschil is, en relaties niet beschadigd worden.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen