• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Oorzaken minder faillissementen

16 JANUARI 2015

Reformatorisch Dagblad kopt dat er in 2014 flink minder faillissementen waren. Dat is natuurlijk goed nieuws voor ondernemers en hun personeel.

RMU ondernemers denkt dat veel kleine en middelgrote ondernemers de focus de afgelopen jaren teveel hebben gelegd op de flexibele schil. Om minder constant met zware loonkosten te zitten, werd het vast personeelsbestand in veel gevallen afgebouwd tot 80 of soms zelfs 75 procent. Daarmee werd flink bespaard in de vaste kosten. Het risico van faillissement werd daarmee verkleind, ondanks de vaak nog onder druk staande marges en hevige concurrentie.

Pieken in de werkdruk en grote opdrachten werden vaak ingevuld met flexwerkers en ZZP-ers. Vooral in de bouw zien we dit fenomeen heel sterk. Zo ontstond er dus meer een verbinding op projectbasis. Dit gevoegd bij het feit dat de uitstroom van de oudere generatie de komende jaren verder doorgaat legt een verbinding met de verlaging van de faillissementen bij ZZP-ers.

Het aantal startende ondernemingen is vorig jaar trouwens weer fiks toegenomen, gaf het Reformatorisch Dagblad onlangs nog aan. Het gaat bijna uitsluitend om startende eenmanszaken, in de volksmond vaak zzp-ers genoemd. De branche waarin gestart werd is een af spiegeling van de werkgelegenheid en het succes in de branche. De reorganisaties van bedrijven (afbouwen van vaste loonkosten) en (dreigende) werkloosheid hebben veel mensen ertoe gezet een eigen bedrijf op te richten. Al of niet gepusht door familie, vrienden of bekenden startten ze vanuit een WW-situatie.

Door de relatief lage toetredingsdrempels is het eenvoudiger om als zelfstandige in de handel en dienstverlenings sector te starten. In deze branche zien we trouwens ook relatief veel 50-plussers die de sprong naar het zelfstandige ondernemerschap vorig jaar maakten. De groei in de handel en dienstverleningsector is wellicht deels ook verklaarbaar uit het feit dat met name adviseurs, consultants en ICT specialisten een groot netwerk hebben en meestal vanuit een (afgebroken) werksituatie doorgaan in hun eigen vakgebied. Dit betekent vaak ook een forse mate van zelfvertrouwen, expertise en specialisme waarbij de startinvesteringen gering zijn. Hiermee zijn de risico’s om een eigen bedrijf te beginnen behoorlijk klein. Al met al een kentering.

Jan Visser is adviseur ondernemers bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail naar Jan Visser: reageren@rmu.nu
Delen