• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Open brief RMU voor eenverdieners

24 MEI 2018

De RMU heeft donderdag 24 mei 2018 een open brief verstuurd aan de Tweede Kamer en de betrokken bewindspersonen, met een oproep om daadwerkelijk de kloof in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners te verkleinen. Daarnaast komt de vakorganisatie met een voorstel om eenverdienersgezinnen met kinderen nog verder tegemoet te komen. Donderdagmiddag staat het Tweede Kamerdebat gepland waarin met staatssecretaris Snel gesproken wordt over het alarmerende CPB-rapport ‘Eenverdieners onder druk’.

Peter Schalk, Raad van Bestuur RMU: “Het verschil in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners blijft onbehoorlijk groot. De meest eenvoudige en haalbare maatregel om dit aan te pakken, is de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting terugdraaien.”

De RMU wijst er verder op dat met name de mindervermogende eenverdienersgezinnen met kinderen de dupe zijn. “Om hen tegemoet te komen, stelt de RMU nu voor om het kindgebonden budget samen te voegen met het geld voor de kinderopvang tot een Bestedingspakket Kinderen. De meest benadeelde eenverdieners, namelijk gezinnen met kinderen, gaan er met dit Bestedingspakket Kinderen ook het meest op vooruit. Bovendien geeft het alle ouders veel meer vrijheid om eigen keuzes te maken zonder financieel gestraft te worden. Want het Bestedingspakket Kinderen ontvangen alle ouders, ongeacht of zij een- of tweeverdiener zijn en ongeacht of zij van kinderopvang gebruikmaken”, aldus Schalk.

Download hier de open brief of lees 'm hieronder.

--

Open brief aan Tweede Kamer en regering

Veenendaal, 24 mei 2018

Betreft: debat over CPB-rapport ‘Eenverdieners onder druk’

Geachte leden van de Tweede Kamer en staatssecretaris Snel,

Vandaag debatteert u over het CPB-rapport ‘Eenverdieners onder druk’. Voor de RMU, een vakorganisatie voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen, is dit alarmerende rapport een extra bevestiging dat de kloof in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners onbehoorlijk groot is geworden.

Om deze belastingdruk eerlijker te verdelen, zijn al diverse maatregelen voorgesteld. De meest eenvoudige en haalbare is volgens de RMU de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting terug te draaien. Belangrijk extra voordeel: dit hoeft geen probleem te zijn voor de Belastingdienst, want de knop hoeft alleen maar naar de andere kant gedraaid te worden.

Daarnaast komt de RMU met een ander voorstel die de pijn voor eenverdienersgezinnen met kinderen kan verzachten: creëer een bestedingspakket voor kinderen door het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag samen te voegen tot een Bestedingspakket Kinderen.

De meest benadeelde eenverdieners, namelijk gezinnen met kinderen, gaan er met dit Bestedingspakket Kinderen ook het meest op vooruit. Bovendien geeft het alle ouders veel meer vrijheid om eigen keuzes te maken zonder financieel gestraft te worden. Want het Bestedingspakket Kinderen ontvangen alle ouders, ongeacht of zij een- of tweeverdiener zijn en ongeacht of zij van kinderopvang gebruikmaken.

De RMU roept u op om effectieve stappen te ondernemen voor een eerlijker belastingdruk op eenverdieners, en daarnaast te onderzoeken of een Bestedingspakket Kinderen hen meer ruimte geeft in de huishoudportemonnee.

Met vriendelijke groet,

Peter Schalk

Raad van Bestuur RMU

--

De Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) is een christelijke vakorganisatie voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen met ruim 17.000 leden. Jaarlijks behartigt de RMU bijna 6.000 zaken van leden en komt ze op voor maatschappelijke belangen.

Delen