• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

'Ouderen hebben meer vermogen, maar minder te besteden'

07 MAART 2017

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zijn senioren regelmatig onderwerp van het debat. Hebben onze ouderen het beter dan vroeger of gaan zij erop achteruit? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteerde vandaag nieuwe cijfers over de vermogens- en inkomensontwikkeling van 65-plussers. Daaruit blijkt dat het vermogen van senioren in de afgelopen 20 jaar gemiddeld is gestegen, maar dat de koopkracht van deze groep ouderen achter blijft.

De meest treffende krantenkop die ik tegenkwam luidde: “Inkomen ouderen blijft achter, hun vermogen groeit”.

Wat betreft de koopkracht gingen ouderen (vooral zij die een aanvullend pensioen hebben) er sinds 2009 meer dan gemiddeld op achteruit als gevolg van het niet of beperkt indexeren van het aanvullend pensioen. Bij veel ouderen is er zelfs gekort op hun aanvullende pensioenuitkering.

Gemiddeld genomen lag de koopkracht van 65-plussers in 2015 op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2000, terwijl de koopkracht van de gemiddelde werknemer in dezelfde periode steeg met 32%. In tegenstelling tot werkenden kunnen de meeste 65-plussers hun koopkracht niet verbeteren door het vinden van een baan, het krijgen van een bonus of loonsverhoging of het maken van een promotie. De RMU wijst erop dat daardoor het consumentenvertrouwen van 65-plussers sterk aan het dalen is.

Wat betreft het vermogen bevestigen de CBS-cijfers het al langer levende beeld dat gepensioneerden niets te klagen hebben. In 2015 bedroeg het vermogen van 65-plushuishoudens gemiddeld € 86.500. Dat is vijf keer zoveel als de € 17.300 van een gemiddeld huishouden in datzelfde jaar. Tot slot zijn de 65-plussers van nu veel vaker woningbezitter dan de generatie voor hen.

Lees ook het artikel in het Reformatorisch Dagblad.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen