• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Overhandiging Nota 2016

10 DECEMBER 2015

Bij de presentatie van de RMU Arbeidsvoorwaardennota 2016 werd het eerste exemplaar aangeboden aan mevrouw Marriëtte Hamer, voorzitter van de SER. Het tweede exemplaar mocht ik overhandigen aan Chris Baggerman, de coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van de RMU. Voor de 25e keer werkte Chris mee aan de Nota. En de 25e editie is in een compleet nieuw jasje gestoken. Als magazine Visie’2016 ontvangen alle leden van de RMU deze speciale editie.


Bij de overhandiging heb ik aangehaakt bij de woorden die mevrouw Hamer onlangs sprak bij een jubileum van de SER. Zij gaf daar aan dat het werk van de SER altijd het resultaat is van onderhandeling. Als motto gebruikt ze ‘Denkwerk voor draagvlak door dialoog’.

Dat is van belang, ook voor de RMU: denkwerk, dat zit in deze nota. Maar we wijzen ook aan waar iets gemist wordt: denk aan het draagvlak voor belastinghervormingen. Daar was wel draagvlak voor, maar de dialoog leidde tot niets. Een gemiste kans. Extra schrijnend, want de benodigde 5 miljard is beschikbaar. In 2016 wordt het als lastenverlichting weggegeven aan de burger.

Op zich mooi, koopkracht voor allen, maar het is wel een gemiste kans. Dat geldt ook voor de route die nu gekozen wordt in het belastingplan: geen verbetering van de kloof tussen een- en tweeverdieners, maar een verdieping daarvan. Dat is jammer!

Bij de presentatie ben ik ook ingegaan op de loonontwikkeling. Dat jaarlijks terugkerende probleem is op te lossen door een eenvoudige som: arbeidsproductiviteit + inflatie = loonruimte.
Op dit moment is de som: 1,7% + 1,2 % = 2,9%.

Zo heb je dus een looneis? Nee, zegt de RMU, eerst het denkwerk: die loonruimte moet ingezet worden voor meer als alleen salaris. Bovendien, niet alle sectoren zitten even ruim hun jasje, laten we daar oog voor hebben, sterker nog, laten we daar de dialoog, het gesprek over starten. En zo creëren we draagvlak voor een loonwens! Voor 2016 hebben we een loonwens van 2,2% voor de sectoren waar dat economisch gezien kan. Wij kiezen dus voor maatwerk. En de 0,7 procent die overblijft is bestemd voor scholing, duurzame inzet-baarheid, innovatie, continuïteit en behoud van werkgelegenheid.

Denkwerk, dialoog, draagvlak. Een mooi motto, maar er zijn wel grenzen voor de RMU, met name op het principiële vlak. De thema’s zijn bekend. Niet omdat wij het zo goed weten, maar omdat er onopgeefbare zaken zijn, die we koesteren als een geschenk. Denk aan de zondag, denk aan de mantelzorg, denk aan onze gezinnen.

Ik heb de stelling geponeerd: als de economie gaat heersen over de ethiek, dan zetten we ons schrap.

Op zoek naar het goede. Voor leden RMU, voor de achterban, voor het geheel van de samenleving.

Peter Schalk is Raad van Bestuur. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Peter Schalk een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen