• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Participatiesamenleving, ten koste van de mantelzorger

24 MAART 2015

Vandaag verschijnt een rapport van het SCP, genaamd “Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’. Dit rapport gaat in op de gevolgen van de zwaardere last voor mantelzorgers als gevolg van de participatiesamenleving. De overheid wil dat burgers meer voor elkaar gaan zorgen, om de zorgkosten te verlagen. Maar ze wil ook dat iedereen meer gaat werken. Dat levert de nodige spanning op.

Reactie van de RMU
Het is opvallend dat de participatiesamenleving nu al begint te horten en te stoten. Dat betekent dat de samenleving nog niet goed is ingericht op meer zorg voor elkaar. De RMU constateert dat de belangrijkste reden voor de participatiesamenleving is gelegen in bezuinigingsdrang. Op zich vindt de RMU dat de participatie positieve kanten heeft. Weg van het barre individualisme, gericht op de ander. Dat biedt mogelijkheden voor christelijke handreiking.
Blijkbaar zijn we dat niet meer gewend. Dat blijkt met name uit de spanning die dit oproept waar mantelzorg gepaard gaat aan werk, werk en nog eens werk. Uit de cijfers blijkt dan mantelzorgers zich minder gezond voelen dan anderen die geen zorgtaken op zich nemen. Ook het ziekteverzuim neemt toe bij mantelzorgers die langere tijd zorg verlenen naast hun werk.

De RMU vindt dat deze signalen belangrijk genoeg zijn om er op in te spelen. Er moet een goed samenspel ontstaan tussen werkgevers en werknemers die naast hun betaalde baan ook nog mantelzorg verlenen. Daarvoor is een open gesprek nodig, met wederzijds vertrouwen. De persoonlijke situatie, ook het bieden van mantelzorg, moet onderdeel van dat gesprek zijn, zodat werkgever en werknemer op de hoogte zijn van de zorg die geboden wordt. Daardoor wordt het ook mogelijk om adequaat in te spelen op bijzondere omstandigheden die zich voor de mantelzorger voordoen. Door mogelijkheden te bieden voor diverse vormen van (onbetaald) zorgverlof kan het beiden van mantelzorg onderdeel zijn van het personeelsbeleid. De RMU vindt dat dit kansen biedt om op een verantwoorde manier invulling te geven aan het gebod om de naaste te helpen.

Peter Schalk is Raad van Bestuur. Reageren? Laat hieronder een berichtje achter of stuur een mail naar Peter Schalk: reageren@rmu.nu
Delen