• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Pensioenidee RMU krijgt vervolg

21 OKTOBER 2015

Het kabinet maakt op termijn de weg vrij voor het plan om de pensioenpremie in te zetten voor hypotheekaflossing. Dat blijkt uit de uitkomsten van een verkenning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma dat “in een open en constructieve sfeer is overleg gevoerd met de RMU over de invulling en uitvoering”. In de brief schetst ze hoe de verkenning van het pensioenidee van de RMU is verlopen. Voor de uitvoering ziet ze echter voor dit moment nog wel verschillende juridische haken en ogen om het werknemersdeel van de pensioenpremie in te zetten voor hypotheekaflossing. De deur zit niet op slot, maar het kabinet schuift de mogelijkheid van keuzevrijheid wel voor zicht uit.

Wissel om
Namens de RMU laat Peter Schalk, Raad van Bestuur, weten blij te zijn met de brief. “Ik ben verheugd dat het kabinet blijft inzetten op een integrale benadering van pensioen en wonen. Dat is echt een wissel die is omgegaan, mede dankzij de RMU. Voor de pensioenconsument is immers niet alleen het pensioeninkomen relevant, maar ook de maandelijkse uitgaven. Woonlasten zijn daarvan een belangrijk bestanddeel. De RMU is en blijft pleitbezorger van een integrale benadering van de oudedagsvoorziening. Wij zijn blij dat daarvoor de afgelopen jaren meer aandacht is gekomen.”

Vernieuwing
De wens tot pensioenvernieuwing werd ingebracht door de drie constructieve partijen, CU, D66 en SGP. Nadrukkelijk onderdeel daarvan was het pensioenidee van de RMU. Hierover is veel en intensief overleg geweest tussen ondermeer staatssecretaris Klijnsma en de RMU. Een lastige juridische hobbel bleek de zogenoemde doorsneesystematiek van pensioenen te zijn. Ter vervanging van die systematiek stelt de RMU al langer een degressieve pensioenopbouw voor. Daarbij is de premie nog wel voor iedereen gelijk, maar krijgt een jongere werknemer voor die premie een hogere opbouw.

Lees dit bericht ook in:
De Telegraaf 'Pensioen niet voor aflossing hypotheek
RD 'Klijnsma over RMU-plan: Pensioen niet voor aflossing hypotheek'  

Delen