• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Plannen arbeidsmarkt uit evenwicht

01 FEBRUARI 2019

Op donderdag 31 januari vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de hervormingsplannen voor de arbeidsmarkt (Wet Arbeidsmarkt in Balans). Minister Koolmees wil hiermee vaste banen minder vast en flexwerk minder flexibel maken. De RMU is erg ongelukkig met het invoeren van een zogenaamde cumulatieve ontslaggrond in te voeren.

Op dit moment moet ontslag zich altijd baseren op een wettelijk, voldragen en vaststaande ontslaggrond. Dit dwingt tot zorgvuldig personeelsbeleid. Bovendien laat de praktijk zien dat veel arbeidsconflicten worden geschikt en veel minder arbeidszaken bij de rechter kwamen.

Evenwicht ontslagrecht verstoord

Met de invoering een cumulatieve ontslaggrond wordt een optelsom van ontslagredenen voldoende voor ontslag. Omdat de ontslagvergoedingen ook al flink naar beneden zijn bijgesteld, wordt hiermee een gezond evenwicht in het ontslagrecht verstoord.

Meer druk op rechters

Bovendien is de verwachting dat de druk op de rechtspraak zal toenemen omdat veel meer zaken bij de kantonrechter terecht zullen komen. De nieuwe ontslagtoets werkt namelijk risicocalculatie in de hand: je kunt als werkgever altijd inzetten op de cumulatieve ontslaggrond, wetende wat de maximale ontslagvergoeding zal worden.

De RMU is blij dat het voorstel voor een verruiming van de proeftijd naar vijf maanden in het debat naar de prullenbak is verwezen.

Lees ook een eerdere reactie of deze column van Jan Schreuders.

Delen