• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Politie moet vertrouwen herstellen

13 SEPTEMBER 2017

De RMU noemt de uitkomst van het onderzoek schadelijk voor de integriteit van de politie. “De agenten op straat worden aangekeken op het falende toezicht van de politietop, terwijl agenten juist het vertrouwen van burgers nodig hebben om de veiligheid en orde te bewaken. Als de politie het vertrouwen wil herstellen, dienen zij de lessen uit dit rapport voortvarend op te pakken. Niet alleen de duizenden agenten op straat, maar ook de belastingbetalers verdienen een politie dat zorgvuldig met belastinggeld omgaat en hier scherp toezicht op houdt.”

Het rapport van de commissie schetst een beeld van enerzijds falend toezicht, als gevolg van een veel te snel ingevoerde reorganisatie van de Nationale Politie, door de toenmalige korpschef maar anderzijds ook een gebrek aan besef van verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met belastinggeld door de centrale ondernemingsraad (COR) van de politie. Dit is schadelijk voor het imago van de politie, meent de RMU. De agent op straat wordt hier op aan gekeken, terwijl hij onder ontzettende moeilijke omstandigheden zijn werk moet doen om de veiligheid en de orde te bewaken. We moeten ons realiseren dat de top van de politie en de COR op straat niet wordt aangesproken op hun gedrag, maar wel de politieagent die soms te horen krijgt: ’hebben jullie zelf wel jullie zaakjes op orde?’ De RMU vindt het geruststellend, dat de commissie niet geconstateerd heeft dat loyaliteit van de COR –voorzitter ‘gekocht’ is door de korpschef. Om je werk als politieman goed te kunnen doen is integriteit essentieel. Het is niet goed, dat het de COR jarenlang toegestaan werd om haar budgetten te overschrijden. Dat gebeurt in het bedrijfsleven ook niet, maar mag bij de overheid zeker niet gebeuren omdat met door de burgers opgebracht belastinggeld zorgvuldig omgegaan moet worden. Ook de Nationale Politie dient intern zakelijker met elkaar om te gaan. De RMU hoopt dat uit het rapport lessen getrokken worden, die voortvarend worden opgepakt door de huidige korpschef Erik Akerboom. De RMU heeft vertrouwen in de aanpak van Akerboom. Hij heeft, geconfronteerd met de affaire, de lijnen strakker aangehaald en de administratieve organisatie en de financiële controle versterkt. Hij is nadrukkelijk bezig om de politie in een rustiger vaarwater te brengen en creëert daardoor rust en stabilitei in de organisatie. Dat verdienen de duizenden agenten op straat, meent de RMU.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen