• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Positie van de Politie

15 APRIL 2015

De situatie rond de cao Politie verhardt zich in hoog tempo. Natuurlijk heeft de RMU alle begrip voor de positie van de politiemensen. In hun zware en verantwoordelijke werk is het goed om ook een goede beloning te krijgen. Na enkele jaren de 0-lijn is het tijd om stappen te zetten. Overigens heeft de RMU ook begrip voor de positie van de werkgever, waar bezien wordt op welke wijze de eindjes aan elkaar geknoopt moeten blijven worden.

Helaas blijken de verschillen tot nu toe onoverbrugbaar. Maandag 13 april verliep het ultimatum dat de vakbonden hadden gesteld aan minister Van der Steur. Volgens de minister heeft hij tot twee maal toe de bonden uitgenodigd, maar de bonden geven aan dat ze geen nieuw bod hebben gekregen. Daardoor is het ultimatum verlopen zonder enige voortgang.

Vervolgens heeft de RMU een brief gestuurd naar de minister en naar alle betrokken vakbonden. De inhoud van deze brief treft u hier. Kern van deze brief is het voorstel om een bemiddelaar aan te stellen, namelijk burgemeester Van der Laan uit Amsterdam. Hij is als korpsbeheerder wel betrokken maar geen directe partij in het conflict, hij heeft juridische kennis. En vooral: hij is een gezaghebbend mediator gebleken in tal van aangelegenheden.

Inmiddels hebben de bonden een aantal acties aangekondigd, onder andere enkele stakingen tijdens de beveiliging van de cybertop. De Staat en de politieleiding hebben in kort geding gevraagd aan de rechter om daarover een uitspraak te doen. Inmiddels heeft de rechter geoordeeld dat er geen stakingen mogen plaatsvinden tijdens de cybertop.

Gelukkig hebben de vakbonden aangegeven het oordeel van de rechter te zullen respecteren. Inmiddels is dit wel een goed voorbeeld van hoe het allemaal niet moet. Op deze wijze zullen de standpunten alleen maar verharden. Bovendien worden de verhoudingen extra onder druk gezet als de rechter tussenbeide moet komen. Voor de RMU speelt daarbij ook nog het belangrijke element dat het niet goed is als de politie zich via allerlei acties moet manifesteren. Dat past niet bij de gezagdragende positie van hen. En zoals bekend, vooral stakingsacties worden door de RMU afgewezen op principiële gronden. Dat geldt overigens ook voor (ludieke) acties waarbij materialen (voertuigen etc.) en middelen (verkeerd gebruik van optische – en geluidssignalen) worden misbruikt.

Voor u die bij de politie werkt is dit een moeilijke tijd. Zeker om de juiste toon te vinden als u niet wilt staken en om dat uit te leggen aan uw collega’s. Maar ook om uw grenzen aan te geven bij allerlei andere acties die langs de grens gaan van wat u wel of niet kunt verantwoorden. Vandaar dat we u van harte sterkte wensen in deze tijd. Maar we vragen u ook om actief de ideen van de RMU uit te dragen zoals het idee van het inzetten van een bemiddelaar. En, het zou mooi zijn als u bereid bent om de RMU actief op de hoogte te houden. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht met al uw vragen of als u gericht advies nodig heeft. Veel sterkte gewenst in uw positie bij de politie.

 

Peter Schalk is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Peter Schalk een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen