• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Problemen met SBI-code bij aanvraag TOGS

21 APRIL 2020

Ondernemers die schade lijden door een gedwongen sluiting van hun onderneming als gevolg van de coronacrisis kunnen de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) aanvragen. Als wordt voldaan aan de voorwaarden kunnen deze ondernemers een eenmalige gift van € 4.000,- ontvangen.

Bij de aanvraag die via de website www.rvo.nl moet worden ingediend moet de aanvrager de SBI-code van zijn of haar onderneming invullen. De SBI-code staat voor “Standaard Bedrijfsindeling” en is een code waarmee de activiteiten van de onderneming worden omschreven in het Handelsregister. Bedrijven kunnen meerdere SBI-codes hebben. De regering heeft vastgesteld welke SBI-codes in aanmerking komen voor de TOGS. Er wordt in principe van uitgegaan dat de SBI-code die bovenaan staat in het Handelsregister de hoofdactiviteit is. Bij veel ondernemers is gebleken dat de SBI-code die bovenaan staat niet per se de hoofdactiviteit is (of is geweest). Het gevolg hiervan is dat eigenlijk op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten er aanspraak kan worden gemaakt op de TOGS, maar doordat de hieraan gekoppelde SBI-code niet als hoofdactiviteit staat de regeling niet opgaat.

Wat kan ik doen?
Als u als ondernemer meent recht te hebben op de TOGS-regeling en u ziet dat u onder een andere SBI-code in het Handelsregister geregistreerd staat, kunt u dit bij uitvoeringsorganisatie RVO melden.

Joakim Rottiné
Joakim Rottiné is Adviseur ondernemers bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Joakim Rottiné een mail: reageren@rmu.nu.
Delen