• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

'Rabobank moet centjes zorgvuldig beheren'

10 DECEMBER 2015

Het was indrukwekkend waarop de topman van de Rabobank, Wiebe Draijer gisteravond de medewerkers van Rabo Nederland toesprak in de ontvangsthal van de bank in Utrecht. Vastberaden ontvouwde hij het Strategisch Kader 2016-2018, dat eerder op de dag door de Centrale Kring Vergadering (CKV) was vastgesteld.

Eerder op 2 december, hebben de ledenraden van de 106 lokale Rabobanken ingestemd met een fusie waardoor er per 1 januari 2016 een cooperatieve bank ontstaat. Vanaf 2011 zijn er 10.000 banen geschrapt. Hiervan moeten er nog 3.000 daadwerkelijk de bank verlaten. Hier bovenop kondigde Draijer aan nog eens 9.000 banen tot 2018 te schrappen, voornamelijk aan de 'achterkant' van de bank, te weten de ondersteunende diensten. De bank beoogt hiermee een kostenverlaging van 2.1 miljard euro te realiseren.

Gesproken werd door de Raad van Bestuur van een grote historische beweging. In een call gisteravond met de HR directie van Rabo Nederland heb ik gepleit voor verlenging van het huidige Sociaal Plan tot eind 2018. Het huidige Sociaal Plan heeft een looptijd tot 31 december 2016.

Op dinsdag 19 januari 2016 heeft de RMU haar twee-jaarlijkse reguliere overleg met de HR directie van Rabo Nederland. Met de komst van Draijer, 500 dagen geleden, is een nieuw tijdperk van bankieren ingegaan. Niet langer wordt een bank door deze nieuwe bestuurders gezien als een 'avonturenmachine' die allerlei exotische risicovolle producten (rentederivaten en hefboomconstructies) bedenkt die amper door de medewerkers zelf doorgrond worden, laat staan de klanten maar wordt teruggegaan naar haar oorspronkelijke taak: het adequaat verzorgen van het betalingsverkeer in Nederland en het zorgvuldig beheren van de spaarcentjes. Daar was de cooperatieve Raffeisenbank ooit voor opgericht'.

Chris Baggerman is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Chris Baggerman een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen