• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Reactie RMU op verruiming winkeltijdenwet

25 OKTOBER 2012
Peter Schalk: “Onbegrijpelijk dat op VVD en PvdA meedoen met het verkwanselen van de positie van (kleine) winkeliers en van winkelpersoneel. Immers, het minste dat deze partijen hadden kunnen bewerkstelligen, of zelfs hadden kunnen afdwingen, is dat de belangen van winkeliers en werknemers zouden worden gewaarborgd. Maar zelfs dat was teveel gevraagd.”

 

Over zijn reactie zegt hij: “Ik realiseer me dat dit harde woorden zijn, maar ik gebruik ze toch. Zoals bekend reageer ik altijd met vier soorten argumenten: het principiële dat voor mij het zwaarste geldt, en daarnaast sociale, economische en maatschappelijke argumenten. Deze keer plaats ik een extra aspect centraal, namelijk de taak van de overheid. De overheid is er immers ten goede. De overheid dient bescherming te bieden aan haar onderdanen. Deze wet echter staat diametraal tegenover deze hoge opdracht. De positie van winkeliers wordt aangetast, de rechten van werknemers komen onder druk te staan, en de samenleving wordt overgegeven aan de willekeur van het consumentisme. Hopelijk zal de Eerste Kamer het evenwicht weten te herstellen.”

Delen