• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Rente bij te late betaling

09 JUNI 2017

Op het moment dat uw klant te laat betaald, dan stuurt u (als het goed is) de klant een herinnering of belt u de klantr. Bij het overschrijden van de betalingstermijn met enkele dagen gaat u meestal niet direct rente in rekening brengen. Zeker niet als het een goede, vaste klant is. Maar als de klant een structurele wanbetaler is gebleken, zult u dat misschien wel willen doen. Hoe het ook zij, het is handig om te weten wat uw rechten zijn als het gaat om het in rekening brengen van rente bij overschrijding van de betalingstermijn.

Welke rente u in rekening kunt brengen hangt af van een aantal factoren. In de eerste plaats is het van belang of u te maken heeft met een consument dan wel met een bedrijf of een overheidsinstelling. Verder is het relevant of er met betrekking tot de eventueel in rekening te brengen rente afspraken zijn gemaakt met de klant, bijvoorbeeld via algemene voorwaarden of betalingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden
Als ondernemer kunt u afspraken hebben gemaakt over de betalingsvoorwaarden. In deze voorwaarden kunnen termijnen zijn opgenomen over wanneer de klant een vordering dient te betalen, maar ook over de hoogte van de rente die bij het overschrijden van een betalingstermijn in rekening zal worden gebracht. Voor wat betreft dat laatste wordt vaak aansluiting gezocht bij de wettelijke rente (artikelen 6:119 en 6:119a Burgerlijk Wetboek), maar andere rentebedragen zijn mogelijk.

Consument of bedrijf?
De wettelijke rente kent twee soorten rente, namelijk de (gewone) rente en de handelsrente. De gewone rente geldt bij consumenten en de handelsrente bij niet-consumenten (bedrijven en overheidsinstellingen). De handelsrente is ook aanzienlijk hoger dan de gewone rente (8% tegenover 2%). De rente wordt eens per halfjaar aangepast.

Delen