• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU aangesloten bij European Sunday Alliance

05 MAART 2014

Enige tijd geleden is er contact gelegd met de European Sunday Alliance. Dit is een platform op Europees niveau, waarbij politieke partijen en maatschappelijke organisaties elkaar weten te vinden rond het thema zondagsarbeid. Sinds kort is de RMU aangesloten bij deze European Sunday Alliance.

Het bijzonder is dat dit thema van belang is vanuit diverse gezichtshoeken. Vanuit de RMU kiezen we altijd voor een viertal aspecten: principieel, sociaal, economisch en maatschappelijk. Verrassend genoeg kwamen die aspecten bij de eerste bijeenkomst die ik meemaakte, op 21 januari, aan de orde:

Voor mij was het de eerste keer dat ik een conferentie van deze Europese alliantie bijwoonde. Ik schat dat er ongeveer 100 deelnemers waren uit vele landen van Europa.

Bijzonder was dat ik in alle Europese talen en tongen hetzelfde hoorde herhalen, namelijk dat het van belang is om de zondag als werkvrije dag te houden. Daarbij was duidelijk dat er een scala aan argumenten werd gehanteerd. Zoals bekend gebruik ik zelf altijd een viertal aandachtsgebieden voor mijn argumenten, namelijk principieel, sociaal, economisch en maatschappelijk. Welnu, deze waren allen aanwezig in de verschillende sessies die er gehouden werden.

De eerste sessie was gericht op normale werktijden in tijden van economische crisis. De tweede sessie ging over het belang van de balans tussen vrije tijd met je familie en werktijd. Dee derde sessie ging over het belang van de zondag om te kunnen participeren als burger en om vrijwilligerswerk te kunnen verrichten.

Heel mooi vond ik op een gegeven moment een opmerking van een dame in het forum, die aangaf dat de zondag een Godsgeschenk is. Later herhaalde ze dat nog en noemde de zondag een geschenk uit de hemel.

Peter Schalk is Raad van Bestuur van de RMU. Reageren? Stuur een mail naar Peter Schalk: reageren@rmu.nu
Delen