• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU aanwezig bij 10e herdenking Tuin van Bezinning

11 JUNI 2015

Op woensdag 10 juni heeft een delegatie van het bestuur Politie en Ambtenaren van de RMU de 10e herdenking bijgewoond van de Tuin van Bezinning. “Indrukwekkend”, aldus bestuurslid Harm Roeten.

De Tuin van Bezinning is een monument van en voor de politie als nationale plek voor herdenking en eerbetoon aan hen die zijn overleden als direct gevolg van de uitoefening van de wettelijke politietaak.

Naast de nabestaanden van de collega’s waren ook Koning Willem-Alexander, de minister van Veiligheid en Justitie, de korpsleiding van de nationale politie en de chefs van de regionale en landelijke eenheden, de regioburgemeesters, vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en overige politiecollega’s aanwezig.

“Het was een indrukwekkende bijeenkomst”, aldus Harm Roeten van het sectorbestuur. “Bij de naaste collega's van overleden politiemedewerkers waren diepe emoties zicht- en voelbaar. De gevaren die het beroep van politieagent(e) met zich meebrengt, komen bij zo'n herdenking, sterk naar voren. Je krijgt een andere en bredere kijk op het politievak, de dimensie wordt anders. Hoe belangrijk is het dat er waardering en respect is voor onze politiemensen. Laten we dat ook RMU-breed uitdragen én als RMU willen we dat natuurlijk ook onderstrepen.”                      


De delegatie vanuit het bestuur van de RMU sector Politie & Ambtenaren bestond uit
 Harm Roeten, Koos van der Ree Doolaard en Sjaak Schenkeveld.

Delen