• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU: Acties ‘Red de Zorg’ geen oplossing

18 SEPTEMBER 2015

In de zorg is het onrustig. Het FNV hield zelfs een grote manifestatie onder het motto ‘Red de Zorg’. Hoe kijkt de RMU eigenlijk aan tegen alle onrust?

Veel werknemers in de zorg verkeren in onzekerheid over hun toekomst. Door de vele reorganisaties verdwijnen er steeds meer banen. Hervormingen in de zorg zijn nodig om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden. Tegelijk kun je natuurlijk wel vragen stellen bij de manier waarop dat gebeurt. Bij de RMU begrijpen we heel goed dat er steeds meer ongenoegen is over de bezuinigingen en hervormingen in de sector. Werknemers in de zorg worden direct en stevig geraakt door alle maatregelen die over elkaar heen buitelen.

Vooral binnen de thuiszorg raken veel mensen hun baan kwijt. De RMU is daarom blij dat partijen (gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties) in de thuiszorg onlangs een code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning hebben opgesteld. Daarin zijn allerlei richtlijnen opgenomen. Onder andere over de manier waarop met werknemers en arbeidsvoorwaarden moet worden omgegaan bij de aanbesteding in de thuiszorg.

De RMU wil zich vooral inzetten voor het behoud van werkgelegenheid. Bij reorganisaties proberen we daarover altijd afspraken te maken met werkgevers. Als ontslag niet meer te voorkomen is, pleit de RMU altijd voor het begeleiden van werk naar werk.

Ook ontvangt de RMU signalen dat de zorg voor de cliënt in de knel komt. We roepen daarom onze leden op om deze situaties actief de melden bij hun werkgever, om zo de kwaliteit van zorg op peil te houden. Mocht dit niet tot oplossingen leiden, dan vragen we leden om dit te melden bij de RMU. Samen kan dan gezocht worden naar begaanbare oplossingen.

Hoe kijkt de RMU aan tegen de actie ‘Red de Zorg’? Bewust heeft de RMU ervoor gekozen om zich niet bij deze actie aan te sluiten. Het voeren van acties of het houden van manifestaties bieden uiteindelijk geen oplossing. Het is juist belangrijk om in overleg te blijven en met alle partijen tot adequate oplossingen te komen. Daarom is de RMU voortdurend in overleg met zowel werkgevers als politieke partijen om aandacht te vragen voor de knelpunten in de zorg. Het is daarom positief om te kunnen melden dat het kabinet in 2016 toch weer wat extra geld wil uitgeven in de zorg. Wat de RMU betreft is dit een goede eerste stap.

Arne Schaddelee is manager communicatie bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een reactie of stuur een mail naar Arne Schaddelee: reageren@rmu.nu
Delen