• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU bepleit sectoraal sociaal plan groente- en fruitsector

08 AUGUSTUS 2014

Door de Russische boycot wordt de groente- en fruitsector hard  getroffen. De RMU pleit er daarom voor om tot een sociaal plan te komen voor de gehele sector. Dit zou een unicum zijn, niet eerder werd een sectoraal sociaal plan afgesloten in genoemde sector. Chris Baggerman: “deze boycot door Rusland dienen we gezamenlijk het hoofd te bieden”.

De Russische boycot van Europese landbouwproducten, raakt vooral de groenten en fruitsector hard: de Nederlandse
export van groenten en fruit naar Rusland bedroeg in 2013 ruim 152 miljoen euro.

Chris Baggerman van de RMU: “De sectoren zuivel en vlees kunnen nog uitwijken naar andere afzetmarkten. Maar bij
dagverse producten als tomaten, komkommers en dergelijke is dat veel moeilijker. Binnen enkele weken komt de appel- en perenoogst op gang met alle gevolgen van dien. Sommige bedrijven zijn voor 95 procent afhankelijk van de export naar Rusland. Dit terwijl de sector al behoorlijk onder druk stond voor er überhaupt sprake was van deze boycot. De resultaten van de bedrijven in de sector stonden al onder druk doordat de export slecht was. Voor veel bedrijven is het knokken om het hoofd boven water te houden. De crisis sloeg in de sector later toe, maar woedt nog steeds. Denk in dit verband aan het verloren gaan van maar liefst ruim 350 arbeidsplaatsen bij The Greenery, dit voorjaar.”

Sectoraal sociaal plan

Voor de RMU zijn deze zorgelijke ontwikkelingen reden voor het lanceren van een vernieuwend plan: een sociaal
plan voor de hele sector. De eerste reacties vanuit de sector zijn positief. 

“De RMU bereiken nu geluiden van leden, dat dit niet zonder gevolgen kan blijven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector” waarschuwt Baggerman. “De RMU schat in dat enkele duizenden arbeidsplaatsen als gevolg van de Russische boycot zullen verdwijnen in de sector Groothandel Groenten en Fruit. Van niet minder dan 20 procent van de 800 bedrijven in de Groothandel Groenten en Fruit  staan de resultaten onder druk.” 

De RMU is partij bij de cao Groothandel Groenten en Fruit. Weliswaar bepaalt deze cao (artikel 47) dat werkgevers met
35 of meer medewerkers tijdig overleg moet voeren met vakorganisaties, partij bij de cao,  als voorgenomen beleidsbeslissingen belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid om de nadelige gevolgen voor de medewerkers zoveel mogelijk te beperken.

Voor Baggerman is dat niet toereikend. “De impact van de Russische boycot kan zo groot zijn, dat snel en gezamenlijk
handelen geboden is. De RMU pleit er daarom voor om op sector niveau afspraken te maken voor een Sociaal Plan. Dit maakt snel, doeltreffend en efficiënt handelen mogelijk. Wat de RMU betreft zou dit op de korte termijn dienen te
gebeuren.”

Inmiddels heeft het Reformatorisch Dagblad het nieuws overgenomen: http://www.refdag.nl/nieuws/economie/rmu_bepleit_sectorbreed_sociaal_plan_voor_groentehandel_1_846847 .

Delen