• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU bepleit transparantie Charim

26 APRIL 2016

De conclusies van het onderzoek naar angst en intimidatie bij Charim zijn pittig. Toch ziet de RMU voldoende basis voor een gezamenlijk verbeterproces. Daarbij is openheid en transparantie echter van groot belang.

“Niet mals” noemt onderhandelaar Gerro de Jager van de RMU de bevindingen en conclusies van bureau Basis&Beleid. Hij is namens de RMU al een aantal jaar betrokken bij de christelijke zorggroep Charim.
“De onderzoeksresultaten sluiten aan bij de signalen die wij van onze leden kregen. Al zijn de conclusies hard, toch is het van belang dat ze nu op tafel liggen. Ze geven namelijk voor alle betrokken partijen aanleiding om met elkaar hard te gaan werken aan oplossingen die de sociale onveiligheid binnen Charim tot minimale proporties terugbrengen.”

Intimidatie
Volgens de onderzoekers is er “sprake van een problematische situatie in de arbeidsverhoudingen en cultuur” van Zorggroep Charim. “Op veel plekken binnen Zorggroep Charim is er sprake van sociale onveiligheid, maar er zijn zeker ook positieve ervaringen. Wel is op een aantal plekken daadwerkelijk sprake van angst/intimidatie. Dit openbaart zich op verschillende manieren in de organisatie”:

De RMU Werknemers zal zich in de komende periode inzetten om met alle betrokken partijen ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk acties worden ingezet om de problemen aan te pakken.
De Jager: “Voor ons is het van groot belang dat er in openheid en transparantie wordt gesproken over de problematiek. Om de vertaalslag te maken van dit onderzoek, naar concrete stappen in de organisatie is begeleiding door een onafhankelijke externe partij van groot belang.” Daar waar ze in het proces een rol kan spelen zal het bureau Basis&Beleid betrokken worden.
De RMU hoopt dat de komende periode acties in gang worden gezet binnen Zorggroep Charim die leiden tot het weerkeren van het vertrouwen en de rust in de organisatie.

Zie ook:

> 'Nog steeds angstcultuur bij Zorggroep Charim' | Veenendaalse Krant

> 'Rapport bevestigt angstcultuur Charim deels' | de Gelderlander

> 'Rapport: angst en intimidatie bij Zorggroep Charim' | Skipr

> 'Rapport: Raad van Bestuur Charim debet aan angstcultuur' | Reformatorisch Dagblad

Delen