• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU blij met eerste stap vaderschapsverlof

21 AUGUSTUS 2015

Eindelijk krijgen vaders langer vrij na een bevalling. De RMU bepleit dit al vele jaren. Net als tal van onderzoekers en pedagogen. Ik ben blij met deze eerste stap, maar hoop dat het hier niet bij blijft.

Vanaf 2017 krijgen vaders langer betaald verlof na een bevalling. Dit ouderschapsverlof gaat van twee naar vijf dagen. Al een aantal jaar pleit de RMU er voor om meer ruimte te geven voor flexibiliteit en eigen, passende keuzes. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een langer vaderschapsverlof goed is voor de band tussen vaders en hun kinderen, maar ook zorgt voor een betere balans tussen gezin en werk.

Nederlandse vaders krijgen nu slechts twee dagen betaald kraamverlof na de geboorte van hun kind. Vergeleken met veel andere landen is dat bijzonder kort. Vaders in Zweden krijgen 480 doorbetaalde ouderschapsdagen. Duitse vaders krijgen een jaar. De Europese Unie werkt aan een voorstel voor minimaal twee weken doorbetaald verlof.

Vooral werkgevers zouden grote bezwaren hebben tegen langer vaderschapsverlof. Ondernemer Salem Samhoud pleit er echter voor om niet naar de kosten, maar naar de opbrengsten te kijken. Bij BNR noemt hij de introductie van langer vaderschapsverlof zelfs zijn beste besluit ooit.

De RMU hecht aan de grote waarde die het gezin heeft voor de samenleving. Vader en moeder bieden hierin niet alleen een veilig thuis, maar ook een plaats waar waarden en normen worden overgedragen op nieuwe generaties. De RMU gaat in haar jaarlijkse Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid in een apart hoofdstuk uitvoerig in op de verhouding tussen werk en gezin.

Arne Schaddelee is manager communicatie bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail naar Arne Schaddelee: reageren@rmu.nu
Delen