• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU blij met versnelde reparatie Dagloonbesluit

13 APRIL 2016

Sinds de invoering van de nieuwe dagloonregels voor de vaststelling van de hoogte van de WW-uitkering per 1 juli 2015, krijgen vooral flexwerkers, maar ook mensen die tijdelijk niet hebben gewerkt of een uitkering hebben genoten, te maken met een veel lagere uitkering.

Voorheen hadden alle werknemers die 26 van de voorgaande 36 weken hadden gewerkt recht op een WW-uitkering ter hoogte van 70 procent van het laatst verdiende loon. Het dagloon werd berekend door het totaal verdiende loon in het jaar te delen door het aantal gewerkte dagen in dat jaar. Voor iemand die niet het hele jaar had gewerkt, werden alleen de gewerkte dagen in aanmerking genomen.

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (vanaf 1 juli 2015) wordt de WW-uitkering standaard berekend door het totaal verdiende loon te delen door 261, het totale aantal werkdagen per jaar. Mensen die niet het gehele jaar hebben gewerkt krijgen dus een lagere uitkering. Als bijvoorbeeld 8,5 maand gewerkt was, werd dat gedeeld door het aantal werkdagen van een heel jaar (261) in plaats van het aantal werkdagen van die 8,5 maand. Minister Asscher had al toegezegd deze regelgeving te willen repareren, maar gaf aan dat niet eerder te kunnen regelen dan per 1 januari 2017.

De rechter heeft nu bepaald dat niet tot die datum gewacht kan worden. De nieuwe dagloonregels zijn volgens de rechtbank in strijd met het recht omdat ze ingaan tegen de bedoeling van de WW, namelijk om uitkeringsgerechtigden op basis van het verzekeringsprincipe een uitkering te verstrekken die aansluit bij hun welvaartspeil.

De RMU waardeert de uitspraak van de rechtbank positief en vindt dat gedupeerde uitkeringsgerechtigden een compensatie moeten ontvangen.

Jan Schreuders is manager dienstverlening bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur de Jan Schreuders een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen