• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU: "Gevouwen handen voor coronavirus broodnodig"

09 MAART 2020

Jan Kloosterman: "De eerste coronasterfgevallen in Nederland zijn een feit. De beurs is ingestort en Noord-Italië is op slot gezet. Het aantal besmettingen stijgt met de dag en in 109 landen is het virus al opgedoken. Angst en onzekerheid grijpen om zich heen en raken u en jou. De impact van het coronavirus is enorm. We bidden tot God omdat we op Hem aan kunnen. Vertrouw daarom op Hem!"

Vorige week stuurde de RMU al haar leden handreikingen met enkele perspectieven op dit virus. Inmiddels is de situatie verslechterd en geheel veranderd. Met het oog op de komende biddag wil de RMU haar leden bemoedigen. Kloosterman: "Het is een heel andere situatie aan het begin van een week waarin duizenden christenen dagelijks de handen vouwen. Het gebed wordt ook samen gebeden. Juist deze week als het woensdag Biddag voor gewas en arbeid is. Dat raakt ons dagelijks werk en de straat waarin we leven. Het gaat over onszelf en de mensen om ons heen. Biddag is een dag waarop we in belijdenis van onze schuld en tekorten God bidden om Zijn zegen."


Persoonlijk ervaart Jan Kloosterman Psalm 91 als bemoedigend en treffend. "Bijzonder hoe in deze Psalm juist ook wordt gesproken over de pestilentiën. Ik hoop dat leden deze Psalm de komende dagen zullen overdenken."

Download en print en pdf, deel deze in uw familie-, vrienden- en werkkring.

Bekijk hieronder de bijdrage van Jan Kloosterman bij Familiy7 over de impact van het coronavirus:

Bekijk hier alle informatie, vragen en artikelen van de RMU over het coronavirus.

Delen