• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU in beroep om gewetensbezwaarde ambtenaar

23 OKTOBER 2013

Dat is een tegenvaller; het ontslag van de Haagse trouwambtenaar Pijl blijft gehandhaafd. Dit blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank in Den Haag. Natuurlijk gaat de RMU tegen de uitspraak in beroep. Onze leden verdienen onze steun, juist ook als het gaat om principiële kwesties. 

RMU-lid Pijl werd in 2011 ontslagen omdat hij gewetensbezwaren had tegen het zogenoemde ‘homohuwelijk’. Door de Rechtbank in Den Haag is nu bepaald dat het ontslag van de heer Pijl als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand mag worden gehandhaafd. De Rechtbank komt in haar uitspraak ook tot een inhoudelijke weging van de zaak en beperkt zich dus niet tot een procedureel oordeel.

Grondrechten

Volgens de Rechtbank weegt de gelijke behandeling van paren van gelijk geslacht zwaarder dan de godsdienstvrijheid van de ontslagen ambtenaar.

De RMU vindt het frappant dat het oordeel van de Rechtbank diametraal staat tegenover een advies van de Raad van State uit 2012. De Raad van State heeft aangegeven dat zij twijfelt aan het nut, de noodzaak en aanvaardbaarheid van een wetsvoorstel dat de benoeming van gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand wil verbieden.

Persoonlijk ben ik teleurgesteld over de uitspraak. Het lijkt er op dat de verandering in de opvattingen rond het zogenoemde homohuwelijk de hele samenleving doortrekken, ook de rechtspraak. Bij de botsing van grondrechten moet de rechtbank uiteraard tot een oordeel komen. Daarbij gaat het in dit geval om het gelijkheidsbeginsel tegenover de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. De rechtbank kiest hier voor het gelijkheidsbeginsel, maar ik vraag me af of dat proportioneel is. Zeker ook gezien het advies van de Raad van State. Voor de RMU betekent dit dat er alle aanleiding is om de kwestie voor te leggen aan de Centrale Raad van Beroep.

Ik hoop dat er in de toekomst ruimte blijft voor gewetensbezwaar op grond van Bijbelse waarden en normen.

Peter Schalk is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Stuur een mail naar Peter Schalk: reageren@rmu.nu
Delen