• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU is blij met amendement faillissementswetgeving

21 JUNI 2016

De RMU is een groot voorstander van het verstevigen van de positie van werknemers bij een dreigend faillissement. Bij het faillissementsdebacle van Imtech, vorig jaar september, riep RMU op om de failissementswetgeving ingrijpender aan te passen dan toen de bedoeling was.

De RMU is er uiterst content mee dat er nu een meerderheid is voor dit wetsvoorstel van PvdA huize en roept het CDA, de CU en de SGP op om ook dit belangrijke amendement ook te steunen. Faillissementen van Imtech, V&D, Perry Sport en onderdelen van de Lelie zorggroep, zoals de christelijke GGZ vorige week, hebben volgens de RMU pijnlijk bloot gelegd dat een uit 1893 stammende Faillissementswet hoognodig aangepast moet worden.

Bij genoemde faillissementen werd soms door de Rechtbank bij het dreigend faillissement een zogenaamde stille bewindvoerder benoemd die, zonder dat dit bekend was bij de werknemers, ging onderzoeken of een faillissement direct gevolgd door een doorstart van onderdelen tot de mogelijkheden behoort. Bij een dergelijke handelswijze ook wel prepack of flitsfaillissement genoemd, hebben de werknemers het nakijken. Tijdens het soms enkele uren durende faillissement worden alle werknemers ontslagen en worden de nieuwe eigenaren, die doorstarten, in de gelegenheid gesteld te shoppen in het personeelsbestand van de gefailleerde onderneming.

Het sterkste voorbeeld hiervan is het faillissement van Imtech Industrial Services, vorig jaar september. ’s Avonds om 17.00 uur ging deze onderneming met 1000 medewerkers failliet en en de volgende ochtend om 09.30 uur werd een doorstart gemaakt en kregen slechts enkele honderden medewerkers een nieuw flexcontract aangeboden met veelal enkele honderden euro’s minder salaris per maand en was er geen cao meer van toepassing.

Het wordt hoog tijd dat aan deze schandalige praktijken een einde komt, meent de RMU. Het is tekenend dat sommige Rechtbanken in het land nooit hebben willen meewerken aan deze praktijken omdat het langs de randen van de wetgeving.

Lees ook: Aanpassing wet borgt belangen werknemers bij faillissement

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen