• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU: Kleurloze begroting, tijd voor echte keuzes

19 SEPTEMBER 2017

De RMU noemt de Miljoenennota een kleurloze begroting. Peter Schalk, Raad van Bestuur RMU: “De groeiende economie geeft wat meer ruimte in de overheidsportemonnee, maar het demissionaire kabinet zit in de klem van de formerende partijen. Willen we echt iedereen laten merken dat het goed gaat, zullen de formerende partijen ook echte keuzes moeten maken. Wat de RMU mist, is een fundamentele aanpak om het verschil tussen één- en tweeverdieners, gepensioneerden en werkenden, vaste en flexibele werknemers te verkleinen. Om mensen meer ruimte in hun eigen portemonnee te geven, pleit de RMU voor een verantwoorde loonstijging waarbij maatwerk essentieel is.”

Opnieuw blijft éénverdiener achter bij tweeverdiener

De RMU vindt het opvallend dat alle inkomensgroepen er volgend jaar op vooruit gaan. Ook de koopkracht neemt voor alle werkenden toe. De RMU vraagt wel aandacht voor de uitkeringsgerechtigden, waarvan de bestedingsruimte het minste toeneemt, terwijl de hogere inkomens er het meest op vooruit gaan.

Ook legt de RMU de vinger bij de groter wordende kloof tussen één- en tweeverdieners. Volgens de Macro Economische Verkenningen (MEV) gaat de tweeverdiener er gemiddeld 0,1 procent meer op vooruit dan de éénverdiener. Als we preciezer kijken, zien we grotere verschillen: de modale éénverdiener blijft zelfs 0,2 procent achter op de modale tweeverdiener. En bij twee keer een modaal inkomen loopt het verschil zelfs op tot 0,4 procent. Op deze manier wordt opnieuw de kloof tussen deze één- en tweeverdieners vergroot. De RMU hoopt dat het nieuwe kabinet deze kloof wél grondig aanpakt.

Vast en flexwerk

Niet alleen de kloof tussen gepensioneerden en werkenden, éénverdieners en tweeverdieners, maar ook de kloof in rechtspositie tussen vast en flexwerkers moet worden aangepakt. Zeker nu de huizenprijzen stijgen, wordt het nog moeilijker voor jongeren om zich te gaan settelen. Ze hebben vastigheid nodig.

Nu tijd voor salarisstijging

Het is goed nieuws dat de werkloosheidscijfers in 2018 afnemen naar het niveau van voor de economische crisis. Na jaren van gematigde loonontwikkeling is het nu tijd om bij diverse sectoren te kijken of een salarisstijging mogelijk is. Want hoe meer mensen kunnen besteden, hoe meer de economie wordt gestimuleerd. De RMU waarschuwt wel voor een extreme loongolf. Juist een verantwoorde loonstijging waarbij maatwerk uitgangspunt is, is van belang voor een gezonde ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt.

Scholing van groot belang

Wat betreft onderwijs en scholing signaleert de RMU een dilemma. Juist het onderwijs is voor nu en later van belang. Onderwijspersoneel zal dan ook goed beloond moeten worden. De 270 miljoen die hiervoor extra is uitgetrokken ziet de RMU als een beginstap. Maar scholing is niet alleen van belang voor jonge mensen. Ook zij die al werken, zullen zich blijvend moet scholen.

Los de staatsschuld af met begrotingsoverschot

De RMU complimenteert het huidige kabinet voor het feit dat de begroting weer op orde is, maar roept wel op om bij de uitgaven rekening te houden met de vraag of op de langere termijn de voorzieningen in stand kunnen worden gehouden. De RMU meent daarom dat het van belang is om overschotten niet helemaal uit te geven, maar ook te gebruiken om de staatsschuld naar beneden te drukken. Dat is goed voor de komende generaties.

Delen