• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU kritisch over akkoord AOW en pensioenen

28 MEI 2010

• Breed draagvlak langer doorwerken is positief
• Tijdbom onder polder door vijfjaarlijkse heroverweging
• Plannen zorgen voor tweedeling

Er lijkt een akkoord ophanden tussen werknemers en werkgevers over de AOW en pensioenen. De RMU plaatst kanttekeningen bij de details die tot nu toe naar buiten komen.

1. Breed draagvlak langer doorwerken is positief
De RMU vindt het winst dat de sociale partners het met elkaar eens lijken te zijn, dat er iets moet gebeuren met de verhoging van de AOW-leeftijd. De politiek dient zich te realiseren, dat het belangrijk is om een zo groot mogelijk draagvlak te hebben voor een ingrijpende maatregel.
Voor de RMU is het geen vraag of de AOW- en de pensioenleeftijd op termijn verhoogd moet worden. Wel op welke wijze dat gebeurt en in welk tempo.

2. Tijdbom onder polder door vijfjaarlijkse heroverweging
De RMU is kritisch over de afspraak dat iedere 5 jaar vanaf 2015 bekeken wordt of de leeftijd verder verhoogd moet worden. Dit heeft het gevaar in zich dat er telkens sociale onrust ontstaat omdat partijen het niet met elkaar eens kunnen worden over het tempo van de verhoging. In 2015 is zelfs nog geen effect te zien van de 1e stap naar 66 jaar, terwijl dan wel de beslissing genomen zou moeten worden om eventueel in 2025 van 66 jaar naar 67 jaar te gaan.
De RMU houdt vast aan haar voorstel om nu al af te spreken dat vanaf 2015 de AOW- en pensioenleeftijd ieder jaar met 1 maand wordt verhoogd, zodat de AOW- en pensioenleeftijd na 24 jaar op 67 jaar ligt.

3. Plannen zorgen voor tweedeling
De RMU is bezorgd over de afspraak om de hoogte van de pensioenuitkering te koppelen aan de reële lonen, dus inclusief 13e maand, eindejaarsuitkeringen en bonussen. Dit lijkt een oplossing te bieden voor mensen die toch op 65jarige leeftijd met AOW willen gaan omdat ze een hoger pensioen hebben opgebouwd.
Volgens de RMU brengt dit echter een tweedeling met zich mee. De realiteit is immers dat lang niet alle werknemers een 13e maand, een eindejaarsuitkering of een bonus ontvangen!
Daarom houdt de RMU vast aan een blijvende keuzevrijheid: ingaan AOW op 65 jaar met aftopping én een toeslag voor mensen met een inkomen tot € 32.500 per jaar. Niet iedereen wordt gezond ouder en is in staat om langer te werken. Hoger opgeleiden leven langer zo blijkt uit onderzoek.
De RMU wijst het idee van de hand om de pensioenuitkering (deels) te koppelen aan de beleggingsresultaten. Dan is er geen sprake meer van een onvoorwaardelijke pensioentoezegging, maar een toezegging van een voorwaardelijke uitkering die afhankelijk is van de beurs.

Delen