• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU lanceert manifest met 10 actiepunten voor regeerakkoord

28 MAART 2017

Nu de formatieonderhandelingen gaan starten, presenteert de RMU een manifest met tien actiepunten voor het nieuwe regeerakkoord. Peter Schalk, Raad van Bestuur RMU, heeft dit manifest dinsdag aangeboden aan alle Tweede Kamerfracties. Met de boodschap: “Pak onze handschoen op en ga ermee aan de slag!”

Waarden en normen

De RMU roept de politiek op om christelijke waarden en normen te verankeren in het regeerakkoord. “Een regeerakkoord zonder waarden en normen is als een huis zonder fundament. Als we bijvoorbeeld de zondag als rustdag schrappen, belanden we een rusteloze samenleving zonder houvast”, licht Schalk toe.

Eerlijke belastingen

De RMU wil dat de politiek knopen doorhakt over een aantal fundamentele hervormingen. Zo is het belastingstelsel nodig aan vervanging toe. Schalk: “De belasting moet eenvoudiger en eerlijker. Eenverdieners betalen nu onevenredig veel belasting. Waarom wordt de zorg voor kinderen of het hebben van een zieke partner zo gestraft? Juist zij verdienen een fiscale beloning.”

Pensioen en AOW

Ook het huidige pensioenstelsel is onhoudbaar voor de toekomst. “Om ons pensioen betaalbaar te houden, is een fundamentele hervorming nodig waarbij de lasten eerlijk verdeeld worden over de generaties”, legt Schalk uit. “Ook moeten we oog hebben voor mensen met zware beroepen. Laten we de AOW-leeftijd flexibel maken, zodat zij eerder kunnen stoppen.”

10 punten voor gezinnen, jongeren, ouderen en ondernemers

Met een tiental punten wil de RMU aandacht voor waarden en normen, gezinnen een steun in de rug geven, bouwen aan de toekomst voor jongeren, oog hebben voor onze ouderen en ruimte geven aan ondernemers.

Bekijk de 10 punten van het manifest en de foto's op www.rmu.nu/manifest.

Meer informatie?

Neem contact op met Peter Schalk, Raad van Bestuur RMU: 06 – 54 37 68 56.

Delen