• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU niet verrast door extra loonruimte

28 APRIL 2016

Vanmorgen kwam De Nederlandse Bank met berekeningen waaruit blijkt dat er meer loonruimte is dan gedacht. Ik ben hier niet door verrast. Sterker, deze ontwikkeling is al vele jaren gaande. Vooral grote, internationale bedrijven geven steeds minder geld uit aan loonkosten.

De RMU bepleit al langer om meer onderscheid te maken tussen grote en kleine ondernemingen. De loonruimte verschilt sterk per sector, cao’s dienen daarmee rekening te houden. De berekeningen van DNB zie ik daarom als ondersteuning van dit pleidooi van de RMU.

In de RMU Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 constateerden we eind 2015 al dat de bedrijfswinsten bijna weer op het niveau van voor de kredietcrisis zijn, dat salarissen van topbestuurders significant zijn gestegen en er twee keer zoveel dividend aan aandeelhouders is uitgekeerd als vijftien jaar geleden. Bedrijven betalen bovendien veel minder winstbelasting dan voor 2008. Het is illustratief dat het aandeel van de Nederlandse gezinnen in het netto nationaal inkomen daalde tussen 1987 en 2012 van 63 procent naar 53 procent en in diezelfde periode het aandeel van het bedrijfsleven in het netto nationaal inkomen in diezelfde periode steeg van 3 naar 12 procent.

Voor 2016 heeft de RMU toen al ervoor gepleit de consumentenbestedingen een extra boost te geven door een loonwens van maximaal 2,2 procent te poneren. Doordat de loonwens boven de inflatie ligt kan hiermee een deel van de achterstand op de koopkrachtontwikkeling van de achterliggende jaren worden ingelopen. De inflatie lag de achterliggende jaren immers hoger dan de gemiddelde loonstijging.

Nu is gebleken dat er uitgegaan is van een te hoog arbeidsinkomensquote (aiq) heeft dit een positief effect op de hoogte van de loonruimte voor 2017, meent de RMU. De aiq is het percentage van het nationaal inkomen (netto toegevoegde waarde) dat dien als beloning voor de productiefactor arbeid (arbeidsinkomen). De RMU leidt de loonruimte jaarlijks af uit berekeningen gepubliceerd in de Macro Economische Verkenning (MEV) van het CPB. Kennelijk kunnen nu bij deze berekeningen op z’ n minst kanttekeningen geplaatst worden.

Chris Baggerman is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een reactie achter of stuur Chris Baggerman een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen