• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU: Nu tijd voor steun aan eenverdieners

16 FEBRUARI 2017

Het gaat Nederland economisch voor de wind, maar eenverdieners mogen hier nauwelijks van profiteren. Met uitzondering van de christelijke partijen kiest politiek Den Haag opnieuw voor tweeverdieners. Dat blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB).

De RMU maakt zich grote zorgen om deze ontwikkeling. Peter Schalk, Raad van Bestuur RMU: “Als er één moment is om de kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners te kunnen verkleinen, dan is het nu. In een tijd dat Nederland weer wat ademruimte heeft, hebben juist eenverdieners recht op onze steun.”

Om een eerlijker en evenwichtiger belastingdruk te creëren, pleit de RMU voor een vernieuwing van het belastingstelsel. De RMU is daarbij voorstander voor het invoeren van de sociale vlaktaks.

De RMU vindt het positief dat veel politieke partijen kiezen voor een flexibele AOW-leeftijd. Ouderen met een lichamelijk zwaar beroep kunnen niet altijd doorwerken tot de verhoogde AOW-leeftijd, zo vindt de RMU. Het moet voor hen mogelijk zijn eerder te stoppen met werken. Omdat zij hierdoor een lagere AOW-uitkering ontvangen, is het van belang dat zij een goede pensioenvoorziening kunnen opbouwen. Verder mag de flexibele AOW-leeftijd niet ingaan onder de 65 jaar. Daarnaast blijft de RMU wijzen op het belang van maatregelen om de duurzame inzetbaarheid van ouderen te vergroten.

Delen