• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU opent helpdesk voor politie

13 SEPTEMBER 2018

De RMU heeft een speciale helpdesk geopend om politiemensen te ondersteunen rondom de aangekondige acties #geenspoedgeenpolitie. Hoewel de politie niet mag staken, lijkt deze actie hier wel op. En dat brengt politiepersoneel in gewetensnood: kan ik mijn gewone werk nog wel doen?

Aanstaande vrijdag 14 september start er een bijzondere actie binnen de politie. De kern is dat politiemensen wel aanwezig zijn, maar alleen zullen reageren op echte spoedmeldingen. In de tijd dat de politie anders zou besteden aan allerlei andere meldingen, dienen zij nu achterstallig werk te doen. Dat lijkt op een soort staking, waarbij nog wel deels gewerkt wordt. In de media wordt veel aandacht gegeven aan de gevolgen voor evenementen, maar ook de veiligheid en de openbare orde komen hierdoor uiteraard onder druk te staan.

Dilemma: gewone werk verhinderd

Voor de leden van de RMU kan dit tot lastige situaties leiden. Ooit is de RMU opgericht onder het motto: Staken mag alleen als doorwerken zonde is. Dat is nu niet aan de orde. Wel is duidelijk dat de politie onder zware druk staat. De werkdruk, met name ook door onderbezetting, en de stagnerende onderhandelingen over een nieuwe cao, maken het werken zwaar. Dat hier maatregelen moeten worden genomen, is duidelijk.

Deze maatregelen afdwingen via een staking, is voor de RMU een onbegaanbare weg. Tegelijkertijd is het voor onze leden wel een dilemma: zij kunnen gewoon aan het werk zijn, maar op onderdelen van hun werk belemmerd worden om hun normale werkzaamheden uit te voeren.

Hoe daarop te reageren? Een paar belangrijke zaken:

1. Niemand kan gedwongen worden om te staken.

2. Niemand kan geweigerd worden op de werkvloer.

3. Het is belangrijk om goed en zorgvuldig te communiceren over uw standpunten.

4. Benadruk dat u verantwoordelijkheid hebt over uw eigen werk.

5. Als uw collega’s niet aan de slag gaan, dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid.

6. Als u gehinderd wordt in de uitvoering van uw werk, dan kunt u het volgende afwegen:

a. of u laat de verantwoordelijkheid daarover liggen bij hen die die uitvoering blokkeren,
b. of u legt de verantwoordelijkheid van dit onderdeel van het werk terug bij uw leidinggevende(n).

7. Kom in ieder geval in goed overleg tot een werkbare oplossing.

Vragen? Een speciale RMU-helpdesk staat voor u klaar!

Mocht u vragen hebben over uw positie, dan wel over welke stappen u moet ondernemen, dan kunt u terecht bij een speciale helpdesk van de RMU, die ook in de avond open is:

• Maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur: (0318) 54 30 30.
• Woensdag, donderdag, vrijdag tussen 17.00 en 21.00 uur: (06) 30 20 51 36.

Alle leden die bij de politie werken, hebben ook een brief ontvangen over deze actie.

Delen