• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU plan sluit naadloos aan deeltijd-WW

18 AUGUSTUS 2014

De RMU is content met de maatregelen, die staatssecretaris Dijksma vrijdag 15 augustus jl. aangekondigd heeft om de gevolgen voor de groente-, en fruittelers en de werknemers, als gevolg van de Russische boycot, op te vangen. De maatregelen sluiten naadloos aan bij het een week geleden door de RMU gelanceerde plan om sector breed afspraken te maken.

Maandagmorgen 25 augustus praten FrugiVenta en vakorganisaties met elkaar in het kader van de cao-onderhandelingen, maar wat de RMU betreft heeft de crisis in de groente en fruitteelt-sector 1e prioriteit. De werktijdverkorting-regeling, in feite de deeltijd-WW regeling, die tijdens de financiële crisis met succes is ingezet, is een prima instrumentarium om de met werkloosheid bedreigde werknemers te helpen. Met dien verstande dat er in het sociaal plan voor de gehele sector afspraken gemaakt moeten worden tussen de branche organisatie FrugiVenta en de vakorganisaties op welke wijze invulling wordt gegeven aan de uren die de werknemers doorbrengen in de WW. In het verleden kon een bedrijf uitsluitend in aanmerking komen voor deeltijd-WW als er ook afspraken waren gemaakt over het aanbieden van scholing. Partijen in de branche (werkgevers en,- en werknemersorganisaties waaronder de RMU hebben een uitstekend instituut die hierbij vorm en inhoud kan geven, het Centrum voor kennis en ontwikkeling in de AGF branche.

De RMU werd de achterliggende dagen reeds benaderd door haar leden met vragen hoe de crisis het hoofd geboden zou moeten worden. Vooral ook transportbedrijven hebben het moeilijk omdat zij net uit het dal aan het klimmen waren en nu geconfronteerd worden met teveel aanbod van vrachtwagens, die normaliter op Rusland rijden en zich nu op de verladersmarkt storten.

Chris Baggerman is Coordinator Arbeidsvoorwaardenbeleid van de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail naar Chris Baggerman: reageren@rmu.nu
Delen