• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU roept scholen en lokale politiek op tot gesprek

04 APRIL 2014

De RMU is blij en dankbaar met de goede resultaten die christelijke partijen hebben geboekt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nu is het natuurlijk ook zaak om vorm en inhoud te geven aan lokale christelijke politiek. De sector Onderwijs GOLV van de RMU roept daarom scholen en lokale politici op tot gesprek.

“Jeugdzorg en ouderondersteuning, passend onderwijs, onderwijsbegeleiding en onderwijshuisvesting vragen de komende vier jaar veel aandacht. Uw fractie kan hierin het verschil maken, juist ook voor uw achterban”, zo staat te lezen in een brief van het bestuur van de RMU sector Onderwijs GOLV.

Het bestuur zet deze stap in het belang van de zorg voor onze jongeren, hun ouders en de werkers met deze jongeren. De brief is gericht aan alle fractievoorzitters van ChristenUnie en SGP in de gemeenteraden.

Juist nu is het belangrijk dat het contact tot stand komt, er staan immers veel veranderingen op stapel. Gemeenten krijgen daardoor veel meer taken en bevoegdheden op het terrein van zorg en onderwijs. Door het tijdig en gezamenlijk opstellen van een gelijkluidende agenda kan de inbreng van de scholen worden meegenomen in coalitiebesprekingen. Concrete thema’s die besproken kunnen worden zijn: jeugdzorg, passend onderwijs, schoolbegeleiding, huisvesting onderwijs en lokale thema’s gerelateerd aan jeugd, ouderondersteuning en onderwijs.

Johan Flier is voorzitter van de Sector Onderwijs Golv van de RMU. Reageren? Stuur een mail naar Johan: reageren@rmu.nu
Delen