• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU schrikt van situatie Lelie Zorggroep

26 APRIL 2016

Er dreigt een verdere uitholling van christelijke WMO-zorg. Naast het structurele verlies van de Lelie Zorggroep, is dat voor de RMU het meest verontrustende nieuwsfeit. De samenwerking met Eleos zal de RMU kritisch volgen.

“Wij zijn geschrokken van de cijfers. Een verlies van 10 miljoen euro, waarvan 2 miljoen structureel is behoorlijk.” Dat zegt Melanie Blonk die als onderhandelaar namens de RMU gesprekken voert met de Lelie Zorggroep. “Zeker ook het feit dat er structureel zoveel geld bij moet stemt niet optimistisch. Voor de medewerkers zijn het roerige tijden. Het aantal reorganisaties was al groot, en nu komen er nieuwe rondes aan. Het zal een uitdaging worden dit te realiseren binnen het afgesloten Sociaal Plan.”

Uitholling
De Lelie Zorggroep heeft aangekondigd nog nadrukkelijker te kijken naar de kerngemeenten waar het WMO-zorg betreft. De RMU ziet deze ontwikkeling bij meer organisaties. Blonk: “heel betreurenswaardig omdat het een steeds verdere uitholling betekent voor het zo lang mogelijk thuis kunnen wonen met de hulp van een identiteitsgebonden organisatie. Dit raakt aan de keuzevrijheid van zorgvragers en lijkt op een landelijke trend.”

Eleos
Al langer was de RMU er van op de hoogte dat er verkennende gesprekken werden gevoerd met Eleos. Nieuw is dat nu wordt nagedacht over het onderbrengen van werknemers bij Eleos. De RMU wil eerst zicht krijgen op de toegevoegde waarde van deze overstap, niet alleen voor de betreffende werknemers, maar ook voor de positie van Eleos ten opzichte van de rest van de GGZ-markt in Nederland.

Lees ook:

> 'Verlieslijdende Lelie Zorggroep stoot ggz af' | Skipr

> 'Lelie zorggroep wacht forse sanering' | Reformatorisch Dagblad

Delen