• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU snapt frustratie politiemedewerkers

26 MAART 2015

Bij de politie neemt de onrust toe. Er zijn zelfs publieksvriendelijke acties waarbij er ondermeer minder bekeuringen worden uitgeschreven. Voor velen is de maat inmiddels vol. Frustraties van medewerkers bij de politie zijn goed te begrijpen.

De RMU hecht aan goed werkgeverschap, maar ook aan goed werknemerschap. Bij goed werkgeverschap hoort een pakket arbeidsvoorwaarden die recht doet aan de inzet van de medewerkers. Juist de overheid zou op dit punt een goed voorbeeld moeten geven. Het is daarom uitermate teleurstellend dat de overheid op dit punt grote steken laat vallen. Zowel bij het Rijk, als ook bij de Belastingdienst en de Politie zijn al jaren geen loonafspraken meer gemaakt. De nullijn voor ambtenaren was de achterliggende vier jaar uitgangspunt van het kabinetsbeleid.

In haar nota arbeidsvoorwaardenbeleid 2015 ‘Veranderen én Verbinden’ bepleit de RMU voor 2015 een loonwens van 1,75%. Deze loonwens is hoger dan de verwachte inflatie, waardoor voor 2015 een stijging van de reële lonen gerealiseerd kan worden. Hierdoor kan een stukje van het koopkrachtverlies van de achterliggende jaren worden gecompenseerd.

Vakbonden en het Rijk kunnen het maar niet eens worden over fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Ook ambtenaren hebben na jaren van stilstand wat betreft hun koopkracht recht op enige reparatie van hun inkomensachteruitgang. Het is dan ook goed te begrijpen dat mensen gefrustreerd zijn vanwege een kennelijk gebrek aan erkenning en waardering. De RMU vindt deze situatie dan ook onaanvaardbaar.

Gerro de Jager is juridische medewerker collectieve belangenbehartiging. Reageren? Laat hieronder een reactie achter of stuur Gerro de Jager een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen