• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU stuurt brief naar verkenner BIG II

25 SEPTEMBER 2019

De verpleegkundigen van de RMU staan overwegend kritisch tegenover de Wet BIG II. Ruim 9 op 10 steunt de wet in de huidige vorm niet en 7 op de 10 wil dat wet helemaal van tafel gaat. Het onderwaarderen van werkervaring en het verlies van taken / verantwoordelijkheden zijn de grootste zorgen. De RMU heeft deze zorgen geuit in een brief aan de verkenner die vervolgstappen moeten uitzetten voor de Wet BIG II.

De genoemde zorgen blijken uit een ledenraadpleging onder RMU-verpleegkundigen. Enkele highlights:

  • De impact van de Wet BIG II is enorm. Een groot deel van onze verpleegkundigen (41%) voorziet gevolgen van de Wet BIG II voor zijn of haar eigen positie, 42% weet dit niet (zeker), en slechts 17% verwacht geen gevolgen. Dat zijn voornamelijk de hbo’ers die na 2012 zijn afgestudeerd.
  • De grootste knelpunten zijn het onderwaarderen van werkervaring als verpleegkundige (bij 80% van de verpleegkundigen) en het verlies van verantwoordelijkheden en/of taken (bij 64%). Opvallend is dat het verlies van salaris veel minder (bij 20%) aan de orde is.
  • De overgrote meerderheid van onze verpleegkundigen wil dat de Wet BIG II helemaal van tafel gaat (69%). En 22% van de respondenten geeft aan het wetsvoorstel BIG II alleen te steunen mits de knelpunten worden opgelost. Slechts 9% van de respondenten steunt het wetsvoorstel BIG II zoals het er nu ligt. Het zijn niet alleen de mbo’ers en de inservice-opgeleide verpleegkundigen niet steunen, maar verrassend genoeg ook hbo’ers (zelfs die na 2012 zijn afgestudeerd).

Download hier een samenvatting van de ledenraadpleging.

Brief aan verkenner BIG II

Minister Bruins (Medische Zorg) heeft een verkenner, Alexander Rinnooy Kan, aangesteld om het vervolg uit te stippelen voor de Wet BIG II. De RMU heeft haar zorgen in een brief met hem gedeeld en ook een een denkrichting voor een oplossing aangegeven.

Download hier de brief aan de verkenner.

Lees ook 'RMU: Bruins moet nieuwe zorgwet herzien' (RD, 25 sept 2019)

Delen