• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU teleurgesteld in uitkomst zaak Pijl

01 MAART 2016

Na drie jaren is het duidelijk: het RMU-lid, de heer Pijl uit Den Haag, wordt niet meer benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag. Blijkbaar mocht de gemeente Den Haag hem ontslaan. Maar de RMU heeft grote vraagtekens daarbij.

De RMU heeft met teleurstelling kennis genomen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de zaak Pijl. Niet alleen teleurgesteld over de uitkomst, want die is vervelend voor de heer Pijl. Maar de teleurstelling is er ook, omdat de Centrale Raad van Beroep zich er eigenlijk gemakkelijk van af maakt. Uiteindelijk wordt het ontslag van de heer Pijl goedgekeurd omdat er een impasse in de arbeidsverhoudingen zou zijn ontstaan. Daar wordt nog bijgehaald dat er inmiddels, dus nog na het ontslag van de heer Pijl, nieuwe wetgeving is ontstaan waardoor ambtenaren met gewetensbezwaar niet meer mogen worden benoemd.

Dat is echter wetgeving die nog niet aan de orde was tijdens het ontslag. Door de impasse in de arbeidsverhouding aan te grijpen als grond voor het ontslag laat de Centrale Raad van Beroep de inhoudelijke toetsing voorbij gaan.

De RMU heeft met volle overtuiging de heer Pijl bijgestaan in deze lange rechtsgang. Het is jammer dat er geen inhoudelijke uitspraak is gedaan. Dat had de RMU van belang geacht, juist voor ambtenaren van de burgerlijke stand die naar eer en geweten (letterlijk en figuurlijk) hun ambt uitvoeren.

Lees ook: „Uitspraak in zaak trouwambtenaar gemiste kans” (inloggen verplicht)

Peter Schalk is Raad van Bestuur. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Peter Schalk een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen