• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU teleurgesteld over acties brandweer

27 JUNI 2016

Al geruime tijd onderhandelen de Brandweerkamer en de aangesloten vakorganisaties met elkaar over een herziening van het FLO overgangsrecht. Dit overgangsrecht regelt dat brandweermensen vroegtijdig met pensioen kunnen gaan, in verband met de zware werkomstandigheden. De herziening is nodig in verband met de wijziging van wetgeving, met name de stijging van de AOW-leeftijd. Vorige week zijn de onderhandelingen echter vastgelopen, en vanaf vandaag komt de Brandweer in actie.

Sinds begin dit jaar wordt er door partijen over dit onderwerp gesproken. In de achterliggende weken is de kloof tussen partijen echter breder geworden. Nadat partijen, volgens de Brandweerkamer, elkaar dicht waren genaderd, bleek dat de achterban van de vakorganisaties anders te denken over de eerste voorstellen die waren ingebracht. De vakorganisaties hebben daarom in overleg met de achterban een aangepast voorstel ingediend.

De Brandweerkamer is niet te spreken over de aangepaste voorstellen van de vakorganisaties. Volgens hen zijn de gewijzigde voorstellen een flinke verzwaring van het eisenpakket. De Brandweerkamer benoemd zelfs dat de vakorganisaties het akkoord uit 2006 opnieuw willen uitonderhandelen.

De vakorganisaties zijn het daar op hun beurt weer niet mee eens. Aan hen is door de Brandweerkamer niet de mogelijkheid gegeven om het gewijzigde voorstel te presenteren en toe te lichten. Dit hadden de vakorganisaties willen doen op 7 juni.

Vervolgens is het overleg opgeschort tot 20 juni. Helaas is op die datum niet tussen partijen verder gesproken. Partijen wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar. Vakorganisaties geven aan dat de werkgevers niet kwamen opdagen. Werkgevers zeggen op hun beurt dat ze te laat waren, maar dat ze dit hebben laten weten. Toen ze vervolgens aankwamen waren de vakorganisaties verdwenen. De werkgevers hebben nog geprobeerd om de vakorganisaties terug te halen om alsnog te onderhandelen, maar de vakorganisaties hebben hier niet op gereageerd.

"Wijzen naar elkaar is kinderachtig gedrag"

De RMU is teleurgesteld over de opstelling van beide partijen. Wij zijn van mening dat het oplossen van een conflict alleen maar kan door als volwassen mensen met elkaar in gesprek te gaan en te luisteren naar de argumenten van de ander. Naar elkaar wijzen met de beschuldigende vinger lijkt meer op kinderachtig gedrag, en getuigt niet van een professionele werkwijze.

De RMU roept de partijen op om de strijdbijl te begraven en om met elkaar in goed overleg tot een oplossing te komen in het belang van alle hardwerkende brandweermensen.

Visie RMU
De RMU adviseert haar leden om zelf een afweging te maken of ze wel of niet mee willen doen aan de acties die gevoerd worden. Principieel wijzen we het stakingsmiddel af, maar het meedoen aan bepaalde manifestaties is in sommige gevallen geoorloofd. Ieder dient hierin zijn/haar eigen afweging te maken. De RMU is van mening dat het draaien van een zondagsrooster zich bevind op het snijvlak van manifestatie en staking.
Als leden niet mee willen doen aan de acties, adviseren we hen om dit aan te geven bij de werkgever, zodat helder is dat zijn graag op een normale manier hun werk willen doen. Mocht dat voor hen dan niet mogelijk zijn in verband met de acties die collega’s voeren, dan is bij de werkgever wel duidelijk.

Mocht u als RMU-lid te maken hebben met manifestaties en stakingen, dan kunt u terecht op ons dossier over staken of lees het artikel 'Staken | Hoe zit het ook alweer?'. Heeft u vragen, neem dan contact op de RMU.

Meer achtergrondinformatie over de onderhandelingen:
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/brandweerpersoneel  
https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/overheid/gemeenten/brandweer/ 
https://www.facebook.com/belangenvereniging.brandweer/ 
http://cmhf.nl/sectoren/lagere-overheden/ 

Delen