• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

RMU tevreden met cao Lamb Weston Meijer

05 MAART 2018

De feiten

  • Cao heeft looptijd van 15 maanden van 1 januari tot 1 april 2018
  • De lonen worden in twee stappen verhoogd met 3 procent (januari 2018 en september 2018)
  • Er komt een budget van € 200.000,- om de gezondheid/vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers te vergroten
  • Daaruit is een scholingsbudget afgesproken per medewerker voor loopbaangerichte scholing
  • Mocht er op 31 december nog geld over zijn uit het budget van € 200.000, dan wordt dit evenredig uitgekeerd aan medewekers, die nog geen gebruik hebben gemaakt van de regeling
  • Het sociaal plan is met 15 maanden verlengd
  • Het derde WW-jaar wordt gerepareerd

Speciaal

  • In het kader van de Participatiewete wordt er gedurende de looptijd van de cao twee arbeidsplaatsen ingevuld door een Wajonger

Dit vindt de RMU

Ik ben heel tevreden met de uitkomst. Het is lang geleden dat ik een cao-akkoord heb afgesloten met een loonsverhoging met een drie voor de komma. Ik vind het ook belangrijk dat er nu voor het eerst bij Lamb Weston Meijer afspraken zijn gemaakt over een individueel scholingsbudget en de bereidheid van de werkgever om twee Wajongers in dienst te nemen.

Dossier Lamb Weston Meijer

Zie ook: Nieuwe cao voor Lamb Weston Meijer

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen